வேலைவாய்ப்பு - Page 2

ஊரடங்கில் 60% வீட்டுப் பணியாளர்களுக்கு ஊதியம் இல்லை; வறுமை, கடன், பசியை எதிர்கொண்டனர்
பணியில் பெண்கள்

ஊரடங்கில் 60% வீட்டுப் பணியாளர்களுக்கு ஊதியம் இல்லை; வறுமை, கடன், பசியை எதிர்கொண்டனர்

2020 ஊரடங்கு மற்றும் மாநிலங்களின் பகுதியளவு முடக்கங்கள், இந்தியாவில் லட்சக்கணக்கான முறைசாரா தொழிலாளர்களை பாதித்துள்ளது, பெண் தொழிலாளர்கள்...

கிராமப்புற வேலைத்திட்டத்தில் உரிய நேரத்தில் கூலி, அதிக வேலைநாட்களை எதிர்பார்க்கும் தொழிலாளர்கள்
ஆட்சிமுறை

கிராமப்புற வேலைத்திட்டத்தில் உரிய நேரத்தில் கூலி, அதிக வேலைநாட்களை எதிர்பார்க்கும் தொழிலாளர்கள்

கிராமப்புற நூறு நாள் வேலை உத்தரவாதத்திட்டத்தின் (எம்ஜிஎன்ஆர்இஜிஎஸ்) கீழ் வேலைக்கான தேவை, 2020 ஆம் ஆண்டில், தேசிய அளவிலான ஊரடங்கிற்கு பிறகு,மிக...