இந்தியா ஸ்பெண்ட் நேர்காணல்கள்

ஒமிக்ரான்: கோவாக்சின் போன்ற தடுப்பூசிகள் நீண்ட காலத்திற்கு பாதுகாப்பாக இருக்கலாம்
இந்தியா ஸ்பெண்ட் நேர்காணல்கள்

ஒமிக்ரான்: 'கோவாக்சின் போன்ற தடுப்பூசிகள் நீண்ட காலத்திற்கு பாதுகாப்பாக இருக்கலாம்'

முகக்கவசம், சமூக இடைவெளி, சுகாதாரம் மற்றும் கூட்டத்தைத் தவிர்ப்பது ஆகியவை உதவ வேண்டும், ஆனால், நமது பொது சுகாதார நடவடிக்கையை மாதிரியாக மாற்ற,...

இந்தியா ஏன் நிலக்கரியை கட்டுக்குள் கொண்டுவர உறுதியளிக்கவில்லை
இந்தியா ஸ்பெண்ட் நேர்காணல்கள்

இந்தியா ஏன் நிலக்கரியை கட்டுக்குள் கொண்டுவர உறுதியளிக்கவில்லை

வரலாற்று உமிழ்ப்பாளர்கள் மேம்பட்ட நிதிக்கு ஒப்புக் கொள்ளாமல், குறிப்பாக வளரும் நாடுகள் பருவநிலை மாற்றம் தொடர்பான பாதகமான வானிலை நிகழ்வுகளால்...