கல்விசரிபார்ப்பு

உள்கட்டமைப்பு, ஆசிரியர் பற்றாக்குறை போன்றவை புதிய ஐஐடிகளில் சேர்க்கை, ஆராய்ச்சிக்கு இடையூறாக உள்ளன: அறிக்கை
வளர்ச்சி

உள்கட்டமைப்பு, ஆசிரியர் பற்றாக்குறை போன்றவை புதிய ஐஐடிகளில் சேர்க்கை, ஆராய்ச்சிக்கு இடையூறாக உள்ளன:...

உள்கட்டமைப்பு மற்றும் பிற தாமதங்களால், மொத்தம் உள்ள எட்டு ஐஐடிகளுக்கும் ஒட்டுமொத்தமாக ரூ.8,252 கோடி செலவாகும் என்று சிஏஜி அறிக்கை மதிப்பிட்டுள்ளது.

பள்ளிகளில் சிறந்த ஊடகம், டிஜிட்டல் மற்றும் தகவல் கல்வியறிவுக்கான தேவை
கல்விசரிபார்ப்பு

பள்ளிகளில் சிறந்த ஊடகம், டிஜிட்டல் மற்றும் தகவல் கல்வியறிவுக்கான தேவை

இந்தியாவில் 600 மில்லியனுக்கும் அதிகமான ஸ்மார்ட் போன் பயனர்கள் உள்ளனர், ஆனால் அவர்களின் டிஜிட்டல், ஊடகம் மற்றும் தகவல் அறிவாற்றல் குறித்த கேள்விகள்...