கல்விசரிபார்ப்பு - Page 2

தேசிய கல்விக்கொள்கை 2020: ‘விளையாட்டு மைதான பேச்சுமொழியில் கற்பித்தல் இருக்க வேண்டும்’
அண்மை தகவல்கள்

தேசிய கல்விக்கொள்கை 2020: ‘விளையாட்டு மைதான பேச்சுமொழியில் கற்பித்தல் இருக்க வேண்டும்’

மும்பை: தேசிய கல்விக் கொள்கை வெளிவந்துவிட்டது; இது, கல்வியின் முழு அளவையும் உள்ளடக்கியது. பள்ளிக்கல்வி சூழலில் அங்கன்வாடிகளை ஆரம்பப்பள்ளிகளுடன்...

பள்ளிகள் மீண்டும் திறக்கும்போது கற்றல் இழப்பை எவ்வாறு ஈடுசெய்ய முடியும்: உ.பி. ஆய்வு தரும் படிப்பினைகள்
அண்மை தகவல்கள்

பள்ளிகள் மீண்டும் திறக்கும்போது கற்றல் இழப்பை எவ்வாறு ஈடுசெய்ய முடியும்: உ.பி. ஆய்வு தரும் படிப்பினைகள்

மும்பை: பள்ளிகள் மீண்டும் திறக்கும்போது, நீண்டகால ஊரடங்கால் ஏற்பட்ட கற்றல் இழப்பை ஈடுசெய்ய குழந்தைகள் மத்தியில் -- அடிப்படை வாசிப்பு மற்றும் எண்...