கல்வி

தரவுக்காட்சி: இந்த ஆண்டு, 12 மாநிலங்கள் கல்வி நிதியை சதவீத அடிப்படையில் குறைத்துள்ளன
தரவுக்காட்சி

தரவுக்காட்சி: இந்த ஆண்டு, 12 மாநிலங்கள் கல்வி நிதியை சதவீத அடிப்படையில் குறைத்துள்ளன

கல்விக்காக ஒதுக்கப்பட்ட முழுமையான தொகை பல மாநிலங்களில் அதிகரித்தது, ஆனால் மாநிலங்கள் தங்கள் மொத்த பட்ஜெட்டில் குறைந்த விகிதத்தை கல்விக்காக ஒதுக்கின.

பட்ஜெட்- 2022 கல்விச்செலவை அதிகரிக்கிறது, பள்ளிகள் மீண்டும் திறக்க சமக்ரா சிக்ஷா திட்டத்தின் திறவுகோல்
கல்வி

பட்ஜெட்- 2022 கல்விச்செலவை அதிகரிக்கிறது, பள்ளிகள் மீண்டும் திறக்க சமக்ரா சிக்ஷா திட்டத்தின் திறவுகோல்

சமக்ரா சிக்ஷாவுக்கான பட்ஜெட் 20% வளர்ச்சியடைந்துள்ளது, ஆனால் கல்வி அமைச்சகத்தின் திட்டமிடப்பட்ட பட்ஜெட்டை விட இன்னும் குறைவாக உள்ளது.