கல்வி

மீண்டும் திறக்கப்படும் பள்ளிகள். கோவிட்-19 பரவல் குறித்து பெற்றோர்கள் கவலைப்பட வேண்டுமா?
கோவிட்-19

மீண்டும் திறக்கப்படும் பள்ளிகள். கோவிட்-19 பரவல் குறித்து பெற்றோர்கள் கவலைப்பட வேண்டுமா?

சமூகத்தில் கோவிட் -19 பரவலுக்கு முக்கிய காரணமாக குழந்தைகள் இல்லை என்று ஆராய்ச்சிகள் காட்டுகின்றன, பள்ளியை மீண்டும் திறப்பது மூன்றாவது அலைக்கு...

பள்ளிகள் மீண்டும் திறக்க என்ன செய்ய வேண்டும்
கல்விசரிபார்ப்பு

பள்ளிகள் மீண்டும் திறக்க என்ன செய்ய வேண்டும்

சிறிய ஒரு வகுப்பறை பள்ளி என்பதில் தொடங்கி, வளம் நிறைந்த நகர்ப்புற தனியார் பள்ளிகள் என வேறுபாடு கொண்ட, இந்தியாவின் பள்ளிகள், ஒன்றரை வருட...