பூகோளம்சரிபார்ப்பு

விளக்கம்: உட்புற வெப்பம் அதிகரிக்கும் நிலையில், இந்தியா பசுமை கூரைக்கு மாற முடியுமா?
இன்று நான் கற்றது: இந்தியாஸ்பெண்ட் விரித்துரை

விளக்கம்: உட்புற வெப்பம் அதிகரிக்கும் நிலையில், இந்தியா பசுமை கூரைக்கு மாற முடியுமா?

வெறும் சாதாரண வீட்டுக் கூரையுடன் ஒப்பிடும்போது, பசுமைக் கூரையின் கீழ் அறைக் காற்றின் வெப்பநிலை அதிகபட்சம் 4.4 டிகிரி செல்சியஸ் குறைந்துள்ளதாக...

இந்தியாவின் மிகப்பெரிய லித்தியம் கண்டுபிடிப்பு உள்ளூர் மக்களுக்கு ஏன் கவலையளிக்கிறது
ஆதாரங்கள்

இந்தியாவின் மிகப்பெரிய லித்தியம் கண்டுபிடிப்பு உள்ளூர் மக்களுக்கு ஏன் கவலையளிக்கிறது

ஜம்மு & காஷ்மீர் மாநிலம் ரியாசியில் உள்ள சலால் கிராமத்தில், இந்திய புவியியல் ஆய்வு மையத்தால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட லித்தியம் சுரங்கம், சுற்றுச்சூழலில்...