பூகோளம்சரிபார்ப்பு

கோவிட்-19 தொற்றுக்கு பின் ஓராண்டு பள்ளி செயல்பாடு:  தீர்வாக வகுப்புகள், வாட்ஸ் அப் மற்றும்  ஈடுபாடுள்ள பெற்றோர்
பூகோளம்சரிபார்ப்பு

கோவிட்-19 தொற்றுக்கு பின் ஓராண்டு பள்ளி செயல்பாடு: தீர்வாக வகுப்புகள், வாட்ஸ் அப் மற்றும் ஈடுபாடுள்ள பெற்றோர்

கோவிட் -19 தொற்றின்போது ஏற்பட்ட கற்றல் இழப்பை பெரும்பாலான நகர்ப்புற தனியார் பள்ளி மாணவர்கள், நேரடி வகுப்புகள் மூலம் ஈடு செய்துள்ள நிலையில்,...

நிலப்பரப்பில் இருந்து வெளிப்படும் மீத்தேன் உமிழ்வுகள் ஏன் கவலைக்குரியவை
பூகோளம்சரிபார்ப்பு

நிலப்பரப்பில் இருந்து வெளிப்படும் மீத்தேன் உமிழ்வுகள் ஏன் கவலைக்குரியவை

நிலப்பரப்பில் இருந்து வெளிப்படும் மீத்தேன் உமிழ்வு பற்றிய தரவுகள் மற்றும் அவற்றைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான கொள்கைகள் போதுமானதாக இல்லை என்று ஆய்வுகள்...