பூகோளம்சரிபார்ப்பு

காலநிலை ஆபத்துள்ள பகுதி: கட்ச் மக்களின் வாழ்க்கையை புரட்டிப்போடும் அதிக புயல் எச்சரிக்கைகள், வெப்ப அலைகள்
இந்தியாவின் பருவநிலை மாற்ற ஆபத்து பகுதிகள்

காலநிலை ஆபத்துள்ள பகுதி: கட்ச் மக்களின் வாழ்க்கையை புரட்டிப்போடும் அதிக புயல் எச்சரிக்கைகள், வெப்ப அலைகள்

கடந்த மூன்று தசாப்தங்களில் கட்ச் மாவட்டத்தில் அடிக்கடி ஏற்படும் வெப்ப அலைகள் மற்றும் மழை நாட்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளதால், மீனவர்கள் மற்றும்...

வெப்பமயமாகும் உலகம் அதன் CO2 பட்ஜெட்டை கரைத்துக் கொண்டிருக்க, இனி செயல்படுங்கள் என்று கோருகிறது நாடுகளுக்கு இடையேயான குழு
பருவநிலை மாற்றம்

வெப்பமயமாகும் உலகம் அதன் CO2 பட்ஜெட்டை கரைத்துக் கொண்டிருக்க, இனி செயல்படுங்கள் என்று கோருகிறது நாடுகளுக்கு இடையேயான குழு

நாடுகள் 2019 இல் வெளியிட்ட விகிதத்தில் தொடர்ந்து கார்பனை வெளியேற்றினால், 2040ஆம் ஆண்டுக்குள், 1.5 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பமயமாதலை கட்டுப்படுத்தும்...