இன்று நான் கற்றது: இந்தியாஸ்பெண்ட் விரித்துரை

விளக்கம்: பசுமை ஹைட்ரஜன் என்றால் என்ன, அது ஏன் இந்தியாவின் காலநிலை இலக்குகளுக்கு முக்கியம்
இன்று நான் கற்றது: இந்தியாஸ்பெண்ட் விரித்துரை

விளக்கம்: பசுமை ஹைட்ரஜன் என்றால் என்ன, அது ஏன் இந்தியாவின் காலநிலை இலக்குகளுக்கு முக்கியம்

புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றலை பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்படும் பசுமை ஹைட்ரஜன், எஃகு போன்ற முக்கிய பசுமை இல்ல வாயு உமிழும் துறைகளில் கார்பன் நீக்கம் செய்யும்...

கோவிஷீல்ட் டோஸ்களுக்கு இடையே இந்தியா ஏன் இன்னும் 12-16 வார இடைவெளியை கொண்டுள்ளது
இன்று நான் கற்றது: இந்தியாஸ்பெண்ட் விரித்துரை

கோவிஷீல்ட் டோஸ்களுக்கு இடையே இந்தியா ஏன் இன்னும் 12-16 வார இடைவெளியை கொண்டுள்ளது

இந்தியா மற்றும் சர்வதேச அளவிலான ஆய்வுகள், உருமாறிய வைரசுக்கு எதிரான ஆக்ஸ்போர்டு/அஸ்ட்ராஜெனெகா தடுப்பூசியின் இரண்டு டோஸ், ஒற்றை அளவை விட அதிக...