இன்று நான் கற்றது: இந்தியாஸ்பெண்ட் விரித்துரை

விளக்கம்: காற்றின் தரக் குறியீடு 450 என்றால் என்ன?
இன்று நான் கற்றது: இந்தியாஸ்பெண்ட் விரித்துரை

விளக்கம்: காற்றின் தரக் குறியீடு 450 என்றால் என்ன?

காற்றின் தரக்குறியீடு (AQI) 300ஐத் தாண்டிய பிறகுதான் கவனத்தை ஈர்க்கிறது, ஆனால் இது இந்தியாவில் வெறும் குளிர்காலப் பிரச்சனையா?

விளக்கம்: ஆப்பிரிக்க சிறுத்தைகளை இந்தியாவிற்கு இடமாற்றம் செய்வது ஒரு மோசமான யோசனை என்கின்றனர் ஆர்வலர்கள்
இன்று நான் கற்றது: இந்தியாஸ்பெண்ட் விரித்துரை

விளக்கம்: ஆப்பிரிக்க சிறுத்தைகளை இந்தியாவிற்கு இடமாற்றம் செய்வது ஒரு மோசமான யோசனை என்கின்றனர் ஆர்வலர்கள்

மும்பை: கடைசியாக ஆசிய சிறுத்தைகள் நம் நாட்டில் அழிந்து 70 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான நிலையில், நமீபியாவில் இருந்து மத்திய பிரதேசத்தின் குனோ தேசிய...