இன்று நான் கற்றது: இந்தியாஸ்பெண்ட் விரித்துரை

விளக்கம்: ஏன் இந்தியாவின் கடலோர காற்றின் ஆற்றல் வாய்ப்புகள் பயன்படுத்தப்படவில்லை
இன்று நான் கற்றது: இந்தியாஸ்பெண்ட் விரித்துரை

விளக்கம்: ஏன் இந்தியாவின் கடலோர காற்றின் ஆற்றல் வாய்ப்புகள் பயன்படுத்தப்படவில்லை

அதிக ஆரம்பகட்ட செலவுகள், அரசாங்க நிதி உதவி இல்லாததால் முன்னேற்றம் மெதுவாக உள்ளது

விளக்கம்: காற்று குளிரூட்டும் தொழில்நுட்பங்கள் ஏன் பூமியை வெப்பமாக்குகின்றன
பூகோளம்சரிபார்ப்பு

விளக்கம்: காற்று குளிரூட்டும் தொழில்நுட்பங்கள் ஏன் பூமியை வெப்பமாக்குகின்றன

ஏர் கண்டிஷனர்கள் மற்றும் பிரிட்ஜ் எனப்படும் குளிர்சாதன பெட்டிகள் ஹைட்ரோஃப்ளூரோகார்பன்களைப் பயன்படுத்துகின்றன, அவை பூமியை வெப்பமாக்குகின்றன. குறைந்த...