இன்று நான் கற்றது: இந்தியாஸ்பெண்ட் விரித்துரை

விளக்கம்: உட்புற வெப்பம் அதிகரிக்கும் நிலையில், இந்தியா பசுமை கூரைக்கு மாற முடியுமா?
இன்று நான் கற்றது: இந்தியாஸ்பெண்ட் விரித்துரை

விளக்கம்: உட்புற வெப்பம் அதிகரிக்கும் நிலையில், இந்தியா பசுமை கூரைக்கு மாற முடியுமா?

வெறும் சாதாரண வீட்டுக் கூரையுடன் ஒப்பிடும்போது, பசுமைக் கூரையின் கீழ் அறைக் காற்றின் வெப்பநிலை அதிகபட்சம் 4.4 டிகிரி செல்சியஸ் குறைந்துள்ளதாக...

#TIL விளக்கம்: இந்தியாவின் வெப்பமான இரவுகள் ஆரோக்கியத்தை எவ்வாறு பாதிக்கிறது
இன்று நான் கற்றது: இந்தியாஸ்பெண்ட் விரித்துரை

#TIL விளக்கம்: இந்தியாவின் வெப்பமான இரவுகள் ஆரோக்கியத்தை எவ்வாறு பாதிக்கிறது

இந்தியாவின் கோடை வெப்ப அலைகள், புவி வெப்பமடைதலின் குறிகாட்டியாக உலக கவனத்தை ஈர்த்து வருகின்றன, ஆனால் நமது இரவுகளும் வெப்பமடைந்து வருகின்றன. வெப்பமான...