இன்று நான் கற்றது: இந்தியாஸ்பெண்ட் விரித்துரை - Page 2

கோவிஷீல்ட் டோஸ்களுக்கு இடையே இந்தியா ஏன் இன்னும் 12-16 வார இடைவெளியை கொண்டுள்ளது
இன்று நான் கற்றது: இந்தியாஸ்பெண்ட் விரித்துரை

கோவிஷீல்ட் டோஸ்களுக்கு இடையே இந்தியா ஏன் இன்னும் 12-16 வார இடைவெளியை கொண்டுள்ளது

இந்தியா மற்றும் சர்வதேச அளவிலான ஆய்வுகள், உருமாறிய வைரசுக்கு எதிரான ஆக்ஸ்போர்டு/அஸ்ட்ராஜெனெகா தடுப்பூசியின் இரண்டு டோஸ், ஒற்றை அளவை விட அதிக...

விளக்கம்: இந்தியாவின் பொது சுகாதார காப்பீடு ஏன் சரியாக வேலை செய்யவில்லை
இன்று நான் கற்றது: இந்தியாஸ்பெண்ட் விரித்துரை

விளக்கம்: இந்தியாவின் பொது சுகாதார காப்பீடு ஏன் சரியாக வேலை செய்யவில்லை

ஆயுஷ்மான் பாரத்-பிரதம மந்திரி ஜன் ஆரோக்யா யோஜனா திட்டம் தொடங்கி மூன்று வருடங்கள் ஆகியும், அதன் முக்கிய நோக்கங்களில் ஒன்றான தடையற்ற, காகிதமில்லா...