தொடர்புக்கு

பகுப்பாய்வு செய்யும் எங்கள் குழு உங்களின் கருத்தை அறிய விரும்புகிறது. உங்கள் எண்ணங்களை repond@indiaspend.org என்ற மின்னஞ்சலிலோ அல்லது கீழ்கண்ட முகவரிக்கு உங்கள் கருத்துகள், எண்ணங்களை பகிர்ந்தோ, அல்லது இன்னும் திறம்பட நாங்கள் எவ்வாறு பணியாற்ற வேண்டும் என்று விரும்பினால், அதையும் தெரிவிக்கலாம். (Next line) எங்களை தொடர்பு கொள்ள: பொதுவானது – respond@indiaspend.org; வேலைவாய்ப்பு – jobs@indiaspend.org; ஆசிரியருக்கு மடல் – editor@indiaspend.org; தொலைபேசி எண்: +912266505867