முக்கிய கட்டுரைகள்

வேளாண்மைக்கு 144% கூடுதலாக நிதி; ஆனால் விவசாய பிரச்சனைகளை போக்க இது போதாது

பட்ஜெட் உண்மை சரிபார்ப்பு


பட்ஜெட் கட்டுரைகள்


ஒரு கோடி குழந்தை தொழிலாளர் உள்ள இந்தியா; மறுவாழ்வு திட்டத்திற்கு 2019 பட்ஜெட்டில் 17% ஆக குறைக்கப்பட்ட நிதி

ஆசிரியர் பயிற்சிக்கான நிதி 6 ஆண்டுகளில் 87% வீழ்ச்சி; கல்வி மீதான இந்தியாவின் மத்திய செலவினம் சரிவு

கிராமப்புற மேம்பாடு, சுகாதாரம் மற்றும் பேறுகால நல திட்டங்களுக்கு இடைக்கால பட்ஜெட்டில் நிதி பற்றாக்குறை

விவசாயிகள், அமைப்புசாரா தொழிலாளர்கள், நடுத்தர வகுப்பு வாக்காளர்களுக்கான இடைக்கால பட்ஜெட்

பள்ளிக்கல்வியின் தரத்தை மேம்படுத்த பயிற்சி ஆசிரியர்களுக்கு இந்தியா அதிகம் செலவிட வேண்டும்

மந்தநிலையில் உள்ள இந்திய உயர்கல்வி நிறுவனங்களை மேம்படுத்த 2019 பட்ஜெட் என்ன செய்ய வேண்டும்

சுகாதாரத்திற்கு செலவிடுதல் அதிகரிக்க வாய்ப்பிருந்தும் இந்தியாவில் பொது சுகாதார வசதிகள் ஏன் பாதிக்கப்படுகிறது

ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்திற்கு 2019 பட்ஜெட் நிதி ஒதுக்க வாய்ப்பு; நோஞ்சானாகும் பிற முக்கிய சுகாதார திட்டங்கள்

வீழ்ந்து கிடக்கும் இந்திய பள்ளிக்கல்வியின் தரத்தை உயர்த்த 2019 பட்ஜெட் என்ன செய்ய போகிறது

காற்று மாசை போக்க, நிலக்கரி பயன்பாட்டை நீக்க இந்தியாவுக்கு 2019 பட்ஜெட் என்ன செய்யப்போகிறது?