பட்ஜெட்

ஊதியங்கள் தேங்கி சமூகச்செலவுகள் குறைக்கப்பட்டால், இந்தியாவில் இவ்வளவு வேகமாக வளர்ச்சியில் அர்த்தமில்லை
இந்தியா ஸ்பெண்ட் நேர்காணல்கள்

ஊதியங்கள் தேங்கி சமூகச்செலவுகள் குறைக்கப்பட்டால், இந்தியாவில் இவ்வளவு வேகமாக வளர்ச்சியில்...

பட்ஜெட் 2023 இன் மிக முக்கியமான சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டங்களுக்கான ஒதுக்கீடுகள் உண்மையான வகையில் குறைந்துள்ளன என்கிறார் பொருளாதார நிபுணர் ஜீன் டிரேஸ்

#பட்ஜெட்2023: கிராமப்புற வேலைகள் திட்ட நிதி 18% குறைக்கப்பட்டது
பட்ஜெட்

#பட்ஜெட்2023: கிராமப்புற வேலைகள் திட்ட நிதி 18% குறைக்கப்பட்டது

கடந்த 2014-15 முதல் 2022-23ம் ஆண்டு வரையிலான தரவுகளின் அடிப்படையில், பட்ஜெட் ஒதுக்கீடு முந்தைய ஆண்டை விட குறைவாக இருப்பது இதுவே முதல் முறை.