பட்ஜெட்

பாதிப்புக்குள்ளாகும் தெருவோர வியாபாரிகளில் 11% மட்டுமே பிரதமரின் கடன் திட்டத்தில் பயனடைந்துள்ளனர்: ஆய்வு
ஆட்சிமுறை

பாதிப்புக்குள்ளாகும் தெருவோர வியாபாரிகளில் 11% மட்டுமே பிரதமரின் கடன் திட்டத்தில் பயனடைந்துள்ளனர்: ஆய்வு

பெருந்தொற்றால் தெருவோர விற்பனை பாதித்த நிலையில், அரசின் நுண்கடன் திட்டம், இந்தியாவின் ஏழை வியாபாரிகளுக்கு கடைக்காரர்களுக்கு உதவியிருக்கலாம். ஆனால்...

இந்தியாவின் முதல் கோவிட்-19 பாலின பட்ஜெட் குறித்த விளக்கம்
பட்ஜெட்

இந்தியாவின் முதல் கோவிட்-19 பாலின பட்ஜெட் குறித்த விளக்கம்

கடந்த ஆண்டு, தொற்றுநோய்க்கு பதில் தரும் நடவடிக்கையாக இந்தியா தனது மத்திய பட்ஜெட் செலவினத்தில் 6% பெண்களுக்கு பயனளிக்கும் திட்டங்களுக்கு ஒதுக்கியது;...