பட்ஜெட்

#பட்ஜெட்2023: கிராமப்புற வேலைகள் திட்ட நிதி 18% குறைக்கப்பட்டது
பட்ஜெட்

#பட்ஜெட்2023: கிராமப்புற வேலைகள் திட்ட நிதி 18% குறைக்கப்பட்டது

கடந்த 2014-15 முதல் 2022-23ம் ஆண்டு வரையிலான தரவுகளின் அடிப்படையில், பட்ஜெட் ஒதுக்கீடு முந்தைய ஆண்டை விட குறைவாக இருப்பது இதுவே முதல் முறை.

பட்ஜெட் 2023: உள்கட்டமைப்புகளுக்கு செலவிடுதல் அதிகரிப்பு, ஆனால் சமூகத்துறை செலவினங்களில்
பட்ஜெட்

பட்ஜெட் 2023: உள்கட்டமைப்புகளுக்கு செலவிடுதல் அதிகரிப்பு, ஆனால் சமூகத்துறை செலவினங்களில்

அரசின் மூலதனச் செலவு இரட்டிப்பாகும் அதே வேளையில், 2009க்குப் பிறகு, சமூகத் துறைச் செலவுகள் மொத்த அரசாங்கச் செலவில் 20%க்கும் குறைவாக இருப்பது இதுவே...