சிறு நிறுவனங்களில் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர் நலன் எவ்வாறு தொடர்ந்து கவனிக்கப்படாமல் உள்ளது
ஆட்சிமுறை

சிறு நிறுவனங்களில் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர் நலன் எவ்வாறு தொடர்ந்து கவனிக்கப்படாமல் உள்ளது

நடுத்தர மற்றும் சிறு தொழில்களில் இந்தியாவின் 111 மில்லியன் முறைசாரா தொழிலாளர்களுக்கு உதவுவதற்கான அரசின் முயற்சிகள் சரிந்துள்ளன

புலம்பெயர்ந்தோர் துயரத்தை பட்ஜெட் ஒப்புக்கொள்கிறது, ஆனால் முக்கியப்பகுதிகளில் ஒதுக்கீடு குறைவு
பட்ஜெட்

புலம்பெயர்ந்தோர் துயரத்தை பட்ஜெட் ஒப்புக்கொள்கிறது, ஆனால் முக்கியப்பகுதிகளில் ஒதுக்கீடு குறைவு

பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்ட பெரும்பாலான நடவடிக்கைகள் புதியன அல்ல என்பதை எங்கள் பகுப்பாய்வு காட்டுகிறது - அவற்றில் சில, சிறிது காலமாக இருந்தன, மற்றவை...