அண்மை தகவல்கள்

விளக்கம்: உலகளாவிய பல்லுயிர் கட்டமைப்பால் பல்லுயிர்களைப் பாதுகாக்க முடியுமா?
இன்று நான் கற்றது: இந்தியாஸ்பெண்ட் விரித்துரை

விளக்கம்: உலகளாவிய பல்லுயிர் கட்டமைப்பால் பல்லுயிர்களைப் பாதுகாக்க முடியுமா?

உலகிற்கு ஒரு வலுவான கட்டமைப்பு தேவை என்று நிபுணர்கள் எங்களிடம் கூறுகிறார்கள், இது நாடுகளை கடைபிடிக்க கட்டாயப்படுத்துகிறது, மேலும் உள்ளூர்...

உத்தரகாண்டில் காட்டுத்தீக்கு சிர்பைன் மரங்களை உள்ளூர்வாசிகள் குற்றம் சாட்டுகிறார்கள், நிபுணர்கள் உடன்படவில்லை
பூகோளம்சரிபார்ப்பு

உத்தரகாண்டில் காட்டுத்தீக்கு சிர்பைன் மரங்களை உள்ளூர்வாசிகள் குற்றம் சாட்டுகிறார்கள், நிபுணர்கள் உடன்படவில்லை

காட்டுத் தீக்கு அடிக்கடி குற்றம் சாட்டப்படும் சிர்பைன் மரங்கள் உண்மையில் இமயமலையின் பசுமையை தக்கவைக்க உதவுகின்றன.