அண்மை தகவல்கள்

ஒற்றைத்தரவு ஆதாரத்துடன், சாலை விபத்து இறப்புகளை குறைத்து மதிப்பிடும் இந்தியா
தரவு இடைவெளிகள்

ஒற்றைத்தரவு ஆதாரத்துடன், சாலை விபத்து இறப்புகளை குறைத்து மதிப்பிடும் இந்தியா

உலக சுகாதார அமைப்பின் (WHO) ஆய்வுப்படி, சாலைப் போக்குவரத்து இறப்புகள் பற்றிய இந்தியாவின் தரவு அதன் தரமற்ற தன்மை காரணமாக 'பயன்படுத்த முடியாதது' மற்றும்...

கடலின் வெளிப்பாட்டால்  மீனவர்களுக்கு காலநிலை அபாயங்களை கையாள  சிறந்த காப்பீடு தேவை
பருவநிலை மாற்றம்

கடலின் வெளிப்பாட்டால் மீனவர்களுக்கு காலநிலை அபாயங்களை கையாள சிறந்த காப்பீடு தேவை

மீனவர்களுக்கான தற்போதைய காப்பீட்டுத் திட்டங்கள் மரணம், விபத்து மற்றும் மொத்த படகு இழப்பை மட்டுமே உள்ளடக்கும். உலகளாவிய வெப்பத்தால் ஏற்படும் தீவிர...