அண்மை தகவல்கள் - Page 2

பெண் பணியாளர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு ஏன் நல்ல செய்தியாக இருக்காது
பணியில் பெண்கள்

பெண் பணியாளர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு ஏன் நல்ல செய்தியாக இருக்காது

எங்களது, பணியிடத்தில்@ பெண்கள் என்ற தொடரின் சமீபத்திய பதிப்பின் முதல் பகுதியில், பொருளாதார நெருக்கடியானது பெண்களை மிகக் குறைந்த சம்பளத்தில் எந்த...

போதுமான வேலைகள் இல்லாததால் இந்தியா அதன் மக்கள்தொகை பலன்களை இழக்கிறது
இந்தியா ஸ்பெண்ட் நேர்காணல்கள்

'போதுமான வேலைகள் இல்லாததால் இந்தியா அதன் மக்கள்தொகை பலன்களை இழக்கிறது'

அரசு தனது சொந்த வேலைகளை வழங்குவது மட்டுமல்லாமல், தனியார் துறையினர் முதலீடு செய்து நல்ல தரமான வேலைகளில் ஆட்களை வேலைக்கு அமர்த்துவதை உறுதி செய்வதற்கான...