அண்மை தகவல்கள் - Page 2

ராஜஸ்தான்: இந்தியா தனது கால்நடைகளைக் கணக்கிடுகிறது, ஆனால் அவற்றை மேய்க்கும் மக்களை அல்ல
தரவு இடைவெளிகள்

ராஜஸ்தான்: இந்தியா தனது கால்நடைகளைக் கணக்கிடுகிறது, ஆனால் அவற்றை மேய்க்கும் மக்களை அல்ல

ராஜஸ்தானில், கால்நடை வளர்ப்போர் தங்கள் கால்நடைகளை மேய்ப்பதற்கு, வானிலை மாற்றங்களால் நிலம் குறைந்து வருவதைக் காண்கின்றனர். இந்த சவால்களை எதிர்கொள்வது...

ஆசியாவின் மிகப்பெரிய முன்மொழியப்பட்ட நிலக்கரி சுரங்கத்தை எதிர்க்கும் பழங்குடி மக்கள்
மேற்கு வங்கம்

ஆசியாவின் மிகப்பெரிய முன்மொழியப்பட்ட நிலக்கரி சுரங்கத்தை எதிர்க்கும் பழங்குடி மக்கள்

மேற்கு வங்கத்தின் பிர்பூமில் உள்ள தியோச்சா-பச்சாமி நிலக்கரிச் சுரங்கம் உலகின் இரண்டாவது பெரிய நிலக்கரிச் சுரங்கமாக இருக்கலாம், ஆனால் உள்ளூர்...