Top

சுகாதாரம்

விளக்கம்: 68% இந்தியர்களுக்கு கோவிட் -19 நோயெதிர்ப்புகள் உள்ளன, ஆனால் தொற்றுநோய் இன்னும் முடியவில்லை
இன்று நான் கற்றது: இந்தியாஸ்பெண்ட் விரித்துரை

விளக்கம்: 68% இந்தியர்களுக்கு கோவிட் -19 நோயெதிர்ப்புகள் உள்ளன, ஆனால் தொற்றுநோய் இன்னும் முடியவில்லை

குழந்தைகளுக்கான தடுப்பூசி, சிறந்த சோதனை மற்றும் முகக்கவசம் அணிவது போன்ற முன்னெச்சரிக்கைகள் மட்டுமே, தொற்றுநோயில் இருந்து வெளியேறுவதற்கான வழிகள் என்று...

கேரளாவின் கோவிட் -19 அதிகரிப்பு, ஏன் ஒரு புதிய எழுச்சியைக் குறிக்கவில்லை
கோவிட்-19

கேரளாவின் கோவிட் -19 அதிகரிப்பு, ஏன் ஒரு புதிய எழுச்சியைக் குறிக்கவில்லை

கோவிட் -19 தொற்று தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் ஒரே பெரிய இந்திய மாநிலம் கேரளா. ஆனால் இது, மாநிலத்தில் ஒரு புதிய அலையின் தொடக்கமாக இருக்க வாய்ப்பில்லை...