சுகாதாரம்

குடும்பங்கள் தங்கள் இதய நோய்க்கான அபாயத்தை எவ்வாறு குறைக்கலாம்
சுகாதாரம்சரிபார்ப்பு

குடும்பங்கள் தங்கள் இதய நோய்க்கான அபாயத்தை எவ்வாறு குறைக்கலாம்

வழக்கமான வருடாந்திர கண்காணிப்பு மற்றும் ஆலோசனையுடன் ஒப்பிடுகையில், இதய நோய் தொடர்புகளை கொண்ட குடும்பங்கள், அவற்றின் நடத்தை மற்றும் உணவை மாற்ற...

உ.பி.யில் திடீர் பருவமழை நோய் பரவலால் நாங்கள் அறியாமல் சிக்குண்டோம்
இந்தியா ஸ்பெண்ட் நேர்காணல்கள்

'உ.பி.யில் திடீர் பருவமழை நோய் பரவலால் நாங்கள் அறியாமல் சிக்குண்டோம்'

தீவிர கோவிட் -19 இரண்டாவது அலைக்குப் பிறகு, உத்தரபிரதேசம் இப்போது டெங்கு மற்றும் பிற பருவமழை தொடர்பான நோய்களைக் கையாள்கிறது. இத்தகைய சுகாதார...