Top

சுகாதாரம்

சில மாநிலங்கள் ஏன் காசநோய்-கோவிட் என்ற இரட்டைச்சுமையுடன் போராடுகின்றன
சுகாதாரம்

சில மாநிலங்கள் ஏன் காசநோய்-கோவிட் என்ற இரட்டைச்சுமையுடன் போராடுகின்றன

இரு நுரையீரல் நோய்களின் இணை தொற்றில் இருந்து மீள்வது கடினமானது என்பதால், கோவிட் -19 மற்றும் காசநோய் என்ற 'இருதிசை' பரிசோதனையை செயல்படுத்துமாறு மத்திய...

முந்தைய ஆண்டுகளில் வேறு எந்த தொற்றையும் விட 2020ல் அதிகமான இந்தியர்கள் கோவிட்டால் பாதிப்பு
கோவிட்-19

முந்தைய ஆண்டுகளில் வேறு எந்த தொற்றையும் விட 2020ல் அதிகமான இந்தியர்கள் கோவிட்டால் பாதிப்பு

கடந்த 2020ம் ஆண்டின் இறுதியில், இந்தியாவில் அதிகாரப்பூர்வமாக ஒரு கோடி உறுதிப்படுத்தப்பட்ட கோவிட்-19 வழக்குகள் இருந்தன. இருப்பினும், அறிகுறியற்ற தன்மை...