சுகாதாரம் - Page 2

#தரவுக்காட்சி: இந்தியாவில் கோவிட்-19 இறப்புகள் அதிகாரப்பூர்வமாக பதிவு செய்யப்பட்ட இறப்புகளை விட 6 மடங்கு அதிகமாக இருக்கலாம்
தரவுக்காட்சி

#தரவுக்காட்சி: 'இந்தியாவில் கோவிட்-19 இறப்புகள் அதிகாரப்பூர்வமாக பதிவு செய்யப்பட்ட இறப்புகளை விட 6 மடங்கு அதிகமாக இருக்கலாம்'

இந்தியாவில் தொற்றுநோயின் முதல் மற்றும் இரண்டாவது அலைகளின்போது, கோவிட் -19 காரணமாக 85% க்கும் அதிகமான இறப்புகள் பதிவு செய்யப்படாமல் இருக்கலாம் என்று...

தடுப்பூசிகள் மூன்றாவது அலையை சமாளிக்க இந்தியாவுக்கு உதவலாம், ஆனால் தரவு இடைவெளிகள் ஆராய்ச்சியை தடுக்கிறது
தரவு இடைவெளிகள்

தடுப்பூசிகள் மூன்றாவது அலையை சமாளிக்க இந்தியாவுக்கு உதவலாம், ஆனால் தரவு இடைவெளிகள் ஆராய்ச்சியை தடுக்கிறது

சில மாநிலங்கள், கோவிட்-19 இறப்புகளில் தடுப்பூசி போடப்படாதவர்கள் அதிகமாகப் இருப்பதாக தெரிவிக்கின்றனர். ஆனால் தேசிய அளவில் கோவிட்-19 நோய்த்தொற்றுகளின்...