Top

சுகாதாரம் - Page 2

தவறான மாதிரி சேகரிப்பு என்ற எதிர்மறை ஆர்டி-பிசிஆர் சோதனைகள் மீதான குற்றச்சாட்டு, தவறான நேரம்
கோவிட்-19

தவறான மாதிரி சேகரிப்பு என்ற எதிர்மறை ஆர்டி-பிசிஆர் சோதனைகள் மீதான குற்றச்சாட்டு, தவறான நேரம்

கோவிட்-19 வழக்கு எண்ணிக்கை விரைவாக அதிகரிப்பதால், ஆர்டி-பி.சி.ஆர் சோதனைகளைச் செய்வது மக்களுக்கு கடினமாக இருக்கும் சூழலில், நோயாளிகள், மருத்துவர்கள்...

கோவிட் வழக்குகள், இறப்புகளை மறைக்கும் மாநிலங்கள் தங்கள் மக்களை பலவீனமாக்குகின்றன
கோவிட்-19

'கோவிட் வழக்குகள், இறப்புகளை மறைக்கும் மாநிலங்கள் தங்கள் மக்களை பலவீனமாக்குகின்றன'

பல மாநிலங்களில் கோவிட்-19 வழக்குகள் மற்றும் இறப்புகளின் எண்ணிக்கைகள் குறைத்து மதிப்பிடப்படும் அறிக்கைகளுக்கு மத்தியில், தொற்றுநோயியல் நிபுணர் டாக்டர்...