சுகாதாரம் - Page 2

விளக்கம்: உயரும் சார்ஸ்-கோவ்-2 இனப்பெருக்க எண்ணிக்கை ஏன் கவலையை ஏற்படுத்துகிறது
இன்று நான் கற்றது: இந்தியாஸ்பெண்ட் விரித்துரை

விளக்கம்: உயரும் சார்ஸ்-கோவ்-2 இனப்பெருக்க எண்ணிக்கை ஏன் கவலையை ஏற்படுத்துகிறது

இந்தியா முழுவதும், 10 நோயாளிகள் மற்றா ஒன்பது பேருக்கு தொற்றை பரப்புவதாக, ஜூலை மாத தரவு காட்டுகிறது. ஆனால் எட்டு மாநிலங்களில், பாதிக்கப்பட்ட ஒரு நோயாளி...

தேசிய சுகாதார இயக்க இணையதளத்தில் 2 மடங்கு அதிகாரப்பூர்வ கோவிட் எண்ணிக்கையில் அறியப்படாத காரணங்களால் இறப்புகள்
கோவிட்-19

தேசிய சுகாதார இயக்க இணையதளத்தில் 2 மடங்கு அதிகாரப்பூர்வ கோவிட் எண்ணிக்கையில் 'அறியப்படாத காரணங்களால்' இறப்புகள்

விடுபட்ட கோவிட் -19 இறப்புகளின் சாத்தியமான எண்ணிக்கையை, தேசிய சுகாதார இயக்கத்தின் சமீபத்திய தகவல்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன. மே 2019 உடன்...