சுகாதாரம் - Page 2

இந்தியாவின் தட்டம்மை நோய் கோவிட்-19 சுகாதார சேவைகள் மந்தநிலையின் விளைவு
இந்தியா ஸ்பெண்ட் நேர்காணல்கள்

'இந்தியாவின் தட்டம்மை நோய் கோவிட்-19 சுகாதார சேவைகள் மந்தநிலையின் விளைவு'

கோவிட்-19 தொற்றுநோய்களின் போது இந்தியாவில் பல்வேறு அத்தியாவசிய சுகாதார சேவைகள் மந்தமடைந்தன, இதன் விளைவாக தட்டம்மை தடுப்பூசி விகிதங்கள் சரிந்து...

வறுமை நம்மை போலியோ போன்ற நோய்களுக்கு ஆளாக்குகிறது
இந்தியா ஸ்பெண்ட் நேர்காணல்கள்

'வறுமை நம்மை போலியோ போன்ற நோய்களுக்கு ஆளாக்குகிறது'

டெல்லியில் உள்ள செயின்ட் ஸ்டீபன் மருத்துவமனையில் இந்தியாவின் கடைசி போலியோ வார்டை நடத்தும் டாக்டர் மேத்யூ வர்கீஸுடன், போலியோ ஒழிப்பு முயற்சிகளை இந்தியா...