சுகாதாரம் - Page 2

பாலின உறுதிப்படுத்தல் அறுவை சிகிச்சைக்கு திருநங்கைகள் தொடர்ந்து பல தடைகளை எதிர்கொள்கின்றனர்
சிறப்பு

பாலின உறுதிப்படுத்தல் அறுவை சிகிச்சைக்கு திருநங்கைகள் தொடர்ந்து பல தடைகளை எதிர்கொள்கின்றனர்

அரசு சீர்திருத்தங்கள் களத்தில் பெரிய அளவில் மாற்றங்களைச் செய்யத் தவறியதால், பாலின உறுதிப்படுத்தல் அறுவை சிகிச்சைக்கு உட்படுத்த இந்தியாவின்...

தரவுக்காட்சி: இளம்பருவ புகையிலை பயன்பாடு குறைகிறது, ஆனால் 9% பேர் இன்னும் வேறு வடிவங்களில் பயன்படுத்துகின்றனர்
தரவுக்காட்சி

தரவுக்காட்சி: இளம்பருவ புகையிலை பயன்பாடு குறைகிறது, ஆனால் 9% பேர் இன்னும் வேறு வடிவங்களில் பயன்படுத்துகின்றனர்

கிராமப்புறங்களில் அதிகமான இளம் பருவத்தினர் - மற்றும் அதிகமான சிறுவர்கள் - புகையிலை பயன்படுத்துவதாக, அரசாங்கத்தின் 2019 கணக்கெடுப்பின் தரவு