ஆண்களுக்கு வாசெக்டமி செய்து கொள்ள அஞ்சுவதால் குடும்பக் கட்டுப்பாடு பெண்களின் சுமையாகிறது
சுகாதாரம்

ஆண்களுக்கு வாசெக்டமி செய்து கொள்ள அஞ்சுவதால் குடும்பக் கட்டுப்பாடு பெண்களின் சுமையாகிறது

இந்தியாவின் சமீபத்திய சுகாதாரத் தரவுகள், கிட்டத்தட்ட 38% பெண்கள் கருத்தடை செய்யப்பட்டுள்ளதையும், ஆண்களில் 0.3% மட்டுமே கருத்தடையான வாசெக்டோமி...

வறுமை, பாதுகாப்பின்மையால் உ.பி. லலித்பூரில் உள்ள 5 பெண்களில் 2 பேருக்கு 18 வயதுக்கு முன்பே திருமணம் செய்து வைக்கும் குடும்பங்கள்
உத்தரப்பிரதேசம்

வறுமை, பாதுகாப்பின்மையால் உ.பி. லலித்பூரில் உள்ள 5 பெண்களில் 2 பேருக்கு 18 வயதுக்கு முன்பே திருமணம் செய்து வைக்கும் குடும்பங்கள்

உத்தரபிரதேச மாநிலம் லலித்பூர், 20-24 வயதுடைய பெண்களின் விகிதாச்சாரத்தில் இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது, அவர்கள் 18 வயதிற்கு முன்பே திருமணம் செய்து...