உத்தரப்பிரதேசம்

உ.பி.யில் ஜல் ஜீவன் மிஷன்: பண்டாவில் குறைந்த குழாய்கள், ஆனால் பாக்பத்தில் குழாய்கள் இருந்தும் போதிய தண்ணீர் இல்லை
ஆட்சிமுறை

உ.பி.யில் ஜல் ஜீவன் மிஷன்: பண்டாவில் குறைந்த குழாய்கள், ஆனால் பாக்பத்தில் குழாய்கள் இருந்தும் போதிய...

ஜல் ஜீவன் மிஷன் என்ற மத்திய அரசின் திட்டத்தின் கீழ், 50% க்கும் அதிகமான கிராமப்புற குடும்பங்கள், பயன்பாட்டில் உள்ள வீட்டு குழாய் நீர் இணைப்புகளைக்...

உ.பி.யின் சபேரா சமூக மக்கள்தொகையை குறைத்து மதிப்பிடுவதால்  அவர்கள் பிற்படுத்தப்பட்டோர் சாதி நன்மைகளை இழக்கின்றனர்
நலம்

உ.பி.யின் சபேரா சமூக மக்கள்தொகையை குறைத்து மதிப்பிடுவதால் அவர்கள் பிற்படுத்தப்பட்டோர் சாதி நன்மைகளை...

உ.பி.யின் சபேரா சமூக மக்கள்தொகையை குறைத்து மதிப்பிடுவதால் அவர்கள் பிற்படுத்தப்பட்டோர் சாதி நன்மைகளை இழக்கின்றனர்