விவசாயம் பெருகினாலும் வேலை, வருவாய், சேமிப்பை இழக்கும் பெண் விவசாயிகள்
வேளாண்மை

விவசாயம் பெருகினாலும் வேலை, வருவாய், சேமிப்பை இழக்கும் பெண் விவசாயிகள்

கடந்த 2020 ஊரடங்கால் ஏற்பட்ட தலைகீழ் இடம்பெயர்வானது, கிராமப்புறங்களில் வேறுசில வேலைவாய்ப்புகளைக் கொண்டிருந்த பெண் விவசாயத் தொழிலாளர்களின் தேவையை...

கிராமப்புற வேலைத்திட்டத்தில் உரிய நேரத்தில் கூலி, அதிக வேலைநாட்களை எதிர்பார்க்கும் தொழிலாளர்கள்
ஆட்சிமுறை

கிராமப்புற வேலைத்திட்டத்தில் உரிய நேரத்தில் கூலி, அதிக வேலைநாட்களை எதிர்பார்க்கும் தொழிலாளர்கள்

கிராமப்புற நூறு நாள் வேலை உத்தரவாதத்திட்டத்தின் (எம்ஜிஎன்ஆர்இஜிஎஸ்) கீழ் வேலைக்கான தேவை, 2020 ஆம் ஆண்டில், தேசிய அளவிலான ஊரடங்கிற்கு பிறகு,மிக...