உ.பி.யில் ஜல் ஜீவன் மிஷன்: பண்டாவில் குறைந்த குழாய்கள், ஆனால் பாக்பத்தில் குழாய்கள் இருந்தும் போதிய தண்ணீர் இல்லை
ஆட்சிமுறை

உ.பி.யில் ஜல் ஜீவன் மிஷன்: பண்டாவில் குறைந்த குழாய்கள், ஆனால் பாக்பத்தில் குழாய்கள் இருந்தும் போதிய...

ஜல் ஜீவன் மிஷன் என்ற மத்திய அரசின் திட்டத்தின் கீழ், 50% க்கும் அதிகமான கிராமப்புற குடும்பங்கள், பயன்பாட்டில் உள்ள வீட்டு குழாய் நீர் இணைப்புகளைக்...

விவசாயம் பெருகினாலும் வேலை, வருவாய், சேமிப்பை இழக்கும் பெண் விவசாயிகள்
வேளாண்மை

விவசாயம் பெருகினாலும் வேலை, வருவாய், சேமிப்பை இழக்கும் பெண் விவசாயிகள்

கடந்த 2020 ஊரடங்கால் ஏற்பட்ட தலைகீழ் இடம்பெயர்வானது, கிராமப்புறங்களில் வேறுசில வேலைவாய்ப்புகளைக் கொண்டிருந்த பெண் விவசாயத் தொழிலாளர்களின் தேவையை...