இதுவரை இல்லாதவாறு அதிக பெண் எம்.பி.க்கள்; மக்களவையில் இது 14.6% மட்டுமே


மோடியின் அறிக்கை அட்டை

இந்தியவின் வேலைவாய்ப்பு பிரச்சனைகள்