2020 ஆம் ஆண்டில் மிகவும் விலைதரப்பட்ட 10 காலநிலை பேரிடர்களில் 2 இந்தியாவை தாக்கியது
பூகோளம்சரிபார்ப்பு

2020 ஆம் ஆண்டில் மிகவும் விலைதரப்பட்ட 10 காலநிலை பேரிடர்களில் 2 இந்தியாவை தாக்கியது

ஆம்பன் புயலும் அதை தொடர்ந்து வந்த பலத்த வெள்ளம் இந்தியாவின் பல பகுதிகளைத் தாக்கி, பல ஆயிரம் கோடி மதிப்பில் சேதங்களை ஏற்படுத்தின.

காலநிலை நெருக்கடியை சுகாதார அமைப்புகளால் கையாள முடியாது என்பதை கோவிட் காட்டுகிறது
அண்மை தகவல்கள்

காலநிலை நெருக்கடியை சுகாதார அமைப்புகளால் கையாள முடியாது என்பதை கோவிட் காட்டுகிறது

புதுடெல்லி: கடந்த 2018 ஆம் ஆண்டில் 65 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களில், உலகில் வெப்பம் தொடர்பான இறப்புகளில், இந்தியா இரண்டாவது இடத்தை பெற்றது. புதிய...