காலநிலை நெருக்கடியை சுகாதார அமைப்புகளால் கையாள முடியாது என்பதை கோவிட் காட்டுகிறது
அண்மை தகவல்கள்

காலநிலை நெருக்கடியை சுகாதார அமைப்புகளால் கையாள முடியாது என்பதை கோவிட் காட்டுகிறது

புதுடெல்லி: கடந்த 2018 ஆம் ஆண்டில் 65 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களில், உலகில் வெப்பம் தொடர்பான இறப்புகளில், இந்தியா இரண்டாவது இடத்தை பெற்றது. புதிய...

சீனாவின் நிகர-பூஜ்ஜிய உமிழ்வு உறுதிமொழியுடன் இந்தியா ஏன் பொருந்தாது
அண்மை தகவல்கள்

சீனாவின் நிகர-பூஜ்ஜிய உமிழ்வு உறுதிமொழியுடன் இந்தியா ஏன் பொருந்தாது

புதுடெல்லி: இந்தியா தனது காலநிலை கடமைகளை நிறைவேற்றுவது மட்டுமின்றி, எதிர்பார்ப்பைவிட கூடுதலாக எட்டவும் தன்னை அமைத்துக் கொண்டுள்ளதாக, 2020 நவம்பர் 22...