மோடியின் அறிக்கை அட்டை

பிரதமரின் திறன் இயக்கம் திட்டத்திற்கு 2 ஆண்டுகளே கெடு: பதிவுகள் பற்றாக்குறை 64%, பணிவாய்ப்பு 90%, சான்றிதழ் 74%
மோடியின் அறிக்கை அட்டை

பிரதமரின் திறன் இயக்கம் திட்டத்திற்கு 2 ஆண்டுகளே கெடு: பதிவுகள் பற்றாக்குறை 64%, பணிவாய்ப்பு 90%,...

மும்பை: இந்தியாவின் மிகப்பெரிய திறன் பயிற்சி மற்றும் சான்றிதழ் திட்ட கெடுவான 2020-ஆம் ஆண்டுக்கு இரு ஆண்டுகள் அவகாசமே உள்ள நிலையில், ஒரு கோடி...

திறந்தவெளி கழிப்பிடமில்லா மாநிலங்களுக்கான போட்டியில் உ.பி., கழிப்பறைக்கு ஆர்வம் என்பது விஷயமாக்கப்பட்ட தரவு
மோடியின் அறிக்கை அட்டை

திறந்தவெளி கழிப்பிடமில்லா மாநிலங்களுக்கான போட்டியில் உ.பி., கழிப்பறைக்கு ஆர்வம் என்பது...

ரேபரேலி, லக்னோ, பிஜ்னோர், (உத்தரப்பிரதேசம்): 24 வயதாகும் அன்ஷிகா படேலுக்கு அதிகாலை 3 மணிக்கு எழுந்திருக்க விரும்பவில்லை; ஆனால் அவருக்கு வேறு...