சிறப்பு

காலநிலை ஆபத்துள்ள பகுதி: கட்ச் மக்களின் வாழ்க்கையை புரட்டிப்போடும் அதிக புயல் எச்சரிக்கைகள், வெப்ப அலைகள்
இந்தியாவின் பருவநிலை மாற்ற ஆபத்து பகுதிகள்

காலநிலை ஆபத்துள்ள பகுதி: கட்ச் மக்களின் வாழ்க்கையை புரட்டிப்போடும் அதிக புயல் எச்சரிக்கைகள், வெப்ப அலைகள்

கடந்த மூன்று தசாப்தங்களில் கட்ச் மாவட்டத்தில் அடிக்கடி ஏற்படும் வெப்ப அலைகள் மற்றும் மழை நாட்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளதால், மீனவர்கள் மற்றும்...

மகாராஷ்டிராவில் விதவைகளுக்கு அதிகாரம் அளிக்கும் இயற்கை விவசாயம்
வேளாண்மை

மகாராஷ்டிராவில் விதவைகளுக்கு அதிகாரம் அளிக்கும் இயற்கை விவசாயம்

இயற்கை விவசாயத்திற்கு மாறிய விதர்பா மற்றும் மராத்வாடா விவசாயிகளின் விதவைகள் சிறந்த வருமானத்தையும் ஆரோக்கியத்தையும் அனுபவிக்கின்றனர். சில பயிர்களை...