சிறப்பு

இந்தியாவின் முதல் முழு இயற்கை விவசாய மாநிலமான சிக்கிம்  அதை பசுமையை நோக்கிய நகர்வில் ஏன் தடுமாறுகிறது
இயற்கை விவசாயம்

இந்தியாவின் முதல் முழு இயற்கை விவசாய மாநிலமான சிக்கிம் அதை பசுமையை நோக்கிய நகர்வில் ஏன் தடுமாறுகிறது

விவசாயம் மூலம் போதிய வருமானம் இல்லை, அண்டை மாநிலங்களில் இருந்து மலிவான இயற்கை அல்லாத பொருட்களுக்கு போட்டி நிலவுகிறது மற்றும் இயற்கை விளைபொருட்களுக்கான...

காலநிலை ஆபத்து பகுதிகள்: அரபிக்கடலில் வெப்பமயமாதலால் குஜராத்தின் மேற்கு கடற்கரை மீனவர்களின் வாழ்வாதாரம் ஆபத்தாகிறது
இந்தியாவின் பருவநிலை மாற்ற ஆபத்து பகுதிகள்

காலநிலை ஆபத்து பகுதிகள்: அரபிக்கடலில் வெப்பமயமாதலால் குஜராத்தின் மேற்கு கடற்கரை மீனவர்களின் வாழ்வாதாரம் ஆபத்தாகிறது

கடல் வெப்பநிலை மாறுவது என்பது பாரம்பரியமாக கடற்கரைக்கு அருகில் காணப்படும் மீன்கள், இப்போது ஆழமான நீரை நோக்கி நகர்கின்றன.இதனால், மீனவர்கள் அதிக...