சிறப்பு

2022-ம் ஆண்டில் வெளியிடப்படாத இந்தியாவின் மக்கள்தொகை, வறுமை மற்றும் நுகர்வுத் தரவுகள்
தரவு இடைவெளிகள்

2022-ம் ஆண்டில் வெளியிடப்படாத இந்தியாவின் மக்கள்தொகை, வறுமை மற்றும் நுகர்வுத் தரவுகள்

அரசின் கொள்கைகளை வகுப்பதில் உதவும் பல முக்கியமான தரவுத்தொகுப்புகள் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக வெளியிடப்படவில்லை.

நீதிமன்ற உத்தரவுகள் மற்றும் அரசு முடிவுகள்: 2022-ம் ஆண்டில் குற்றவியல் நீதித்துறையின் மீது ஒரு பார்வை
காவல் & நீதித்துறை சீர்திருத்தங்கள்

நீதிமன்ற உத்தரவுகள் மற்றும் அரசு முடிவுகள்: 2022-ம் ஆண்டில் குற்றவியல் நீதித்துறையின் மீது ஒரு பார்வை

தேசத்துரோகம், ஜாமீன் சட்டம் மற்றும் குற்றவியல் சட்ட சீர்திருத்தங்கள் - இந்தியாவில் குற்றவியல் நீதிக்கான சில முக்கிய அறிவிப்புகளைப் பார்க்கிறோம்