காவல் & நீதித்துறை சீர்திருத்தங்கள்

நீதிமன்ற உத்தரவுகள் மற்றும் அரசு முடிவுகள்: 2022-ம் ஆண்டில் குற்றவியல் நீதித்துறையின் மீது ஒரு பார்வை
காவல் & நீதித்துறை சீர்திருத்தங்கள்

நீதிமன்ற உத்தரவுகள் மற்றும் அரசு முடிவுகள்: 2022-ம் ஆண்டில் குற்றவியல் நீதித்துறையின் மீது ஒரு பார்வை

தேசத்துரோகம், ஜாமீன் சட்டம் மற்றும் குற்றவியல் சட்ட சீர்திருத்தங்கள் - இந்தியாவில் குற்றவியல் நீதிக்கான சில முக்கிய அறிவிப்புகளைப் பார்க்கிறோம்

ஒரு தனி ஜாமீன் சட்டம் இந்தியாவின் சிறைகளின் நெரிசலைக் குறைக்க உதவும்: நிபுணர்கள்
காவல் & நீதித்துறை சீர்திருத்தங்கள்

ஒரு தனி ஜாமீன் சட்டம் இந்தியாவின் சிறைகளின் நெரிசலைக் குறைக்க உதவும்: நிபுணர்கள்

சராசரியாக, உலகளவில் சிறைக் கைதிகளில் 34% பேர் விசாரணைக் கைதிகளாக உள்ளனர், அவற்றில் 35% பேர் காமன்வெல்த் நாடுகளில் உள்ளனர். இந்தியாவில், அந்த விகிதம்...