2022 இல் பஞ்சாப் வயல் எரிப்பு சம்பவங்கள் 30% குறைவு: தரவு எவ்வளவு நம்பகமானது?
தரவு இடைவெளிகள்

2022 இல் பஞ்சாப் வயல் எரிப்பு சம்பவங்கள் 30% குறைவு: தரவு எவ்வளவு நம்பகமானது?

பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியானாவில் செப்டம்பர் நடுப்பகுதியிலிருந்து நவம்பர் வரை, சாகுபடி முடிந்த விளை நிலங்களில் புற்களை எரிப்பது குறைந்துள்ளதாக, நாசா தரவுகள்...

விளக்கம்: கடந்த பத்து வருடங்களில் உங்கள் மளிகை பில் எப்படி மாறிவிட்டது
இன்று நான் கற்றது: இந்தியாஸ்பெண்ட் விரித்துரை

விளக்கம்: கடந்த பத்து வருடங்களில் உங்கள் மளிகை பில் எப்படி மாறிவிட்டது

மார்ச் 2012 முதல் மார்ச் 2022 வரை அடிப்படை மளிகைப் பொருட்களின் விலை 68% அதிகரித்துள்ளது.