தரவு இடைவெளிகள்

ராஜஸ்தான்: இந்தியா தனது கால்நடைகளைக் கணக்கிடுகிறது, ஆனால் அவற்றை மேய்க்கும் மக்களை அல்ல
தரவு இடைவெளிகள்

ராஜஸ்தான்: இந்தியா தனது கால்நடைகளைக் கணக்கிடுகிறது, ஆனால் அவற்றை மேய்க்கும் மக்களை அல்ல

ராஜஸ்தானில், கால்நடை வளர்ப்போர் தங்கள் கால்நடைகளை மேய்ப்பதற்கு, வானிலை மாற்றங்களால் நிலம் குறைந்து வருவதைக் காண்கின்றனர். இந்த சவால்களை எதிர்கொள்வது...

2022-ம் ஆண்டில் வெளியிடப்படாத இந்தியாவின் மக்கள்தொகை, வறுமை மற்றும் நுகர்வுத் தரவுகள்
தரவு இடைவெளிகள்

2022-ம் ஆண்டில் வெளியிடப்படாத இந்தியாவின் மக்கள்தொகை, வறுமை மற்றும் நுகர்வுத் தரவுகள்

அரசின் கொள்கைகளை வகுப்பதில் உதவும் பல முக்கியமான தரவுத்தொகுப்புகள் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக வெளியிடப்படவில்லை.