தரவு இடைவெளிகள்

ஒற்றைத்தரவு ஆதாரத்துடன், சாலை விபத்து இறப்புகளை குறைத்து மதிப்பிடும் இந்தியா
தரவு இடைவெளிகள்

ஒற்றைத்தரவு ஆதாரத்துடன், சாலை விபத்து இறப்புகளை குறைத்து மதிப்பிடும் இந்தியா

உலக சுகாதார அமைப்பின் (WHO) ஆய்வுப்படி, சாலைப் போக்குவரத்து இறப்புகள் பற்றிய இந்தியாவின் தரவு அதன் தரமற்ற தன்மை காரணமாக 'பயன்படுத்த முடியாதது' மற்றும்...

20 மாதங்களில், இந்தியாவின் அதிகாரப்பூர்வ கோவிட் -19 தரவுகளில் நீடிக்கும் இடைவெளிகள்
தரவு இடைவெளிகள்

20 மாதங்களில், இந்தியாவின் அதிகாரப்பூர்வ கோவிட் -19 தரவுகளில் நீடிக்கும் இடைவெளிகள்

தன்னார்வலர்களால் இயக்கப்படும், திரள் ஆதாரமான முயற்சியான covid19india.org, இந்தியாவுக்காக பிரிக்கப்படாத, வரலாற்று மற்றும் பதிவிறக்கம் செய்யக்கூடிய ஒரே...