பாட்னா: சமீபத்தில் வெளியான தேசிய குடும்ப சுகாதார கணக்கெடுப்பு (NFHS) தரவுகள் கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டால், 2011 ஆம் ஆண்டின் இந்திய மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி மதிப்பிடப்பட்ட 2.2% (26.8 மில்லியன்) என்பதில் இருந்தும், மேலும் 2018 இல் தேசிய மாதிரி ஆய்வு அறிக்கையால் மதிப்பிடப்பட்ட 2.2% இருந்தும் ஒப்பிடும்போது, 2019 மற்றும் 2021 க்கு இடையில், நாட்டில் மாற்றுத்திறனாளிகளின் எண்ணிக்கை, 1% ஆகக் குறைந்துள்ளது.

மதிப்பீடுகளுக்கு இடையேயான வேறுபாட்டை ஆய்வுகளின் வெவ்வேறு அணுகுமுறைகளில் கண்டறியலாம். தேசிய குடும்ப சுகாதார கணக்கெடுப்பு (NFHS)- 5 மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான 'டி ஜூர்' (de jure) அதாவது சட்டப்படி வரையறையில் கவனம் செலுத்துகிறது, ஐந்து பரந்த பிரிவுகளின் கீழ், அளவு வரையறைகளின்படி குறைபாடு உள்ளவர்களை மட்டுமே கணக்கிடுவதில் கவனம் செலுத்துகிறது. மாறாக, மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு - 2011 சுய அடையாளத்தை மையமாகக் கொண்ட மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு, பரந்த வரையறையைக் கொண்டிருந்தது, அதே சமயம் மாற்றுத்திறனாளிகளை கணக்கிடும் என்.எஸ்.எஸ். (2018) 76வது சுற்று, குறைபாடுகள் உள்ளவர்களின் உரிமைகள் சட்டம்-2016 இன் கீழ், அரிதான குறைபாடுகள் உட்பட அனைத்து குறைபாடுகளையும் உள்ளடக்கியது.

உலக சுகாதார அமைப்பின் 2011 ஆம் ஆண்டுக்கான மாற்றுத்திறனாளிகள் குறித்த உலக அறிக்கையின்படி, உலக மக்கள் தொகையில் 15% பேர் மாற்றுத்திறனாளிகளாக உள்ளனர்.

ஒட்டுமொத்தமாக, இந்தியாவின் மாற்றுத்திறனாளிகளின் மக்கள்தொகை பற்றிய துல்லியமான மதிப்பீடு எதுவும் இல்லை, ஏனெனில் அனைத்து கணக்கெடுப்புகளும் மக்கள்தொகையில் ஒரு பகுதியை மட்டுமே எட்டின என்று நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர். நம்பகமான மதிப்பீடுகள் இல்லாததால், அதுபோன்று வடிவமைக்கப்படாத பிற முறைகள், மாற்றுத்திறனாளிகளை கணக்கிடுவதற்கு மாற்றாக பயன்படுத்தப்படலாம், மாற்றுத்திறனாளிகள் சான்றிதழ்கள் அல்லது புதிதாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட தனித்துவ மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான அடையாள அட்டை ஆகியன அடங்கும். ஆனால் இவை மக்கள்தொகையில் ஒரு சிறிய பகுதியை மட்டுமே உள்ளடக்கியது என்று, தரவு நிகழ்ச்சி மற்றும் நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர்.

மாற்றுத்திறனாளி நபர்களைக் கணக்கிடும் பிரச்சினை, அவர்கள் வாழும் வாழ்க்கைத் தரத்துடன் தொடர்புடையது. உதாரணமாக, பெரும்பாலான நலத்திட்டங்கள், இலவச உதவி சாதனங்கள் முதல் அரசு வேலைகளில் இடஒதுக்கீடு வரை, மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான திட்டங்கள் சான்றிதழை மையமாகக் கொண்டது. மாதாந்திர மாற்றுத்திறனாளிகள் ஓய்வூதியத்திற்காக மாநிலங்களால் எவ்வளவு பணம் ஒதுக்கப்படுகிறது என்பதை தீர்மானிக்கும் போது, ​​மாற்றுத்திறனாளிகளின் மக்கள்தொகையை அறிந்து கொள்வதும் முக்கியம்.

மேலும், தேசிய குடும்பநல கணக்கெடுப்பானது இந்தியாவின் மாற்றுத்திறனாளிகளின் குறிப்பிட்ட உடல்நலப் பிரச்சினைகளையும், ஊட்டச்சத்து மற்றும் சுகாதாரத்திற்கான அணுகலையும் விளக்கியிருக்கலாம், ஆனால் அதற்குப் பதிலாக, அதன் முறையானது குறைபாடுகள் உள்ளவர்களைக் கணக்கிடும் விதத்தில் சந்தேகத்தை எழுப்புகிறது.

நிபுணர்களின் கருத்து மற்றும் குறைபாடுகள் உள்ளவர்களின் உள்ளீடுகளின் முறையின் பகுப்பாய்வு, குறைபாடுகள் உள்ள உண்மையான மக்களைப் புரிந்துகொள்வதை ஆய்வுகள் காட்டுகிறது, மேலும் அவர்கள் சமூகநலனில் இருந்து விலக்கப்படவில்லை என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளவும், கணக்கீடு செய்யப்படுவதில் இருந்தும், கணக்கெடுப்பு நிறுவனங்கள் மாற்றுத்திறனாளி நிபுணர்களைக் கலந்தாலோசிக்க வேண்டும். மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் கணக்கெடுப்பு வடிவமைக்கப்படும் போது, ​​இயலாமை குறித்து கணக்கெடுப்பாளர்களுக்கு விரிவான பயிற்சி அளித்து, விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தவும் (2011 மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பின்படி) மற்றும் குறைந்தபட்சம் மாற்றுத்திறனாளிகளின் உரிமைகள் சட்டம், 2016 (2018 என்.எஸ்.எஸ். இல் உள்ளதைப் போல) உள்ள அனைத்து வகையான மாற்றுத்திறனாளிகளையும் ஊனமுற்றோரையும் உள்ளடக்கியது.

தேசிய குடும்பநல கணக்கெடுப்பு மதிப்பீடுகள் ஏன் குறைவாக உள்ளன

கடந்த 1872 ஆம் ஆண்டு முதல், 1931 வரையிலான மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பில் உடல் பாதிப்பு பற்றி கேட்கப்பட்டது, ஆனால் 1941 ஆம் ஆண்டு முதல், 1971 வரையிலான மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு மற்றும் 1991 மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பில், அதுபற்றிய கேள்வி சேர்க்கப்படவில்லை. 1981 ஆம் ஆண்டில் மூன்று வகையான மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் 2001 ஆம் ஆண்டில் ஐந்து வகையான மாற்றுத்திறனாளிகள் பற்றிய தகவல்களை, மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு சேகரிக்கப்பட்டது. ஊனமுற்றோர் உரிமைக் குழுக்கள் மற்றும் ஆர்வலர்கள் பல ஆண்டுகளாக வாதிட்டதால், 2011 மக்கள்தொகைக் கணக்கெடுப்பில் எட்டு வகையான மாற்றுத்திறனாளிகள் தொடர்பான கேள்விகள் சேர்க்கப்பட்டன.

கடந்த 2019 மற்றும் 2021 ஆம் ஆண்டுக்கு இடைப்பட்ட ஐந்தாவது தேசிய குடும்பநல கணக்கெடுப்பு, அந்த கணக்கெடுப்பில் மாற்றுத்திறனாளிகள் தொடர்பான கேள்விகள் சேர்க்கப்படுவது முதல் முறையாகும். கேள்விகள் ஐந்து வகையான இயலாமை – கை கால் பாதிப்பு, பார்வை குறைபாடு, காது கேளாமை, பேச இயலாமை, மன நல பாதிப்பு – மற்றும் ஒரு 'பிற' வாய்ப்பு, 2011 மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பில் கணக்கிடப்பட்ட எட்டில் இருந்து ஒருபடி பின்வாங்கியது மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளின் உரிமைச் சட்டத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அங்கீகரிக்கப்பட்ட 21-ஐ விட மிகக்குறைவு. அறிவுசார் மற்றும் கற்றல் குறைபாடுகள் உள்ளவர்கள் மற்றும் நீண்டகால நரம்பியல் நிலைமைகள் மற்றும் இரத்தக் கோளாறுகள் உள்ளவர்கள், அவர்களின் குறிப்பிட்ட தேவைகள் மற்றும் பாதிப்புகள் இருந்தபோதும், ஒரு தனி வகையாக குறிப்பிடப்படவில்லை.

தேசிய குடும்பநல கணக்கெடுப்பானது, மாற்றுத்திறனாளிகளின் சட்டத்தின்படி அவர்களின் மதிப்பீடு 'டி ஜூர்' மாற்றுத்திறனாளிகள் என்று கூறுகிறது.

மாற்றுத்திறனாளிகளை மட்டும் 'சட்டப்படி' என எண்ணுவது சிக்கலாக இருக்கும் என்கின்றனர் நிபுணர்கள். "நீங்கள் ஊனமுற்ற நபராக இருந்தால், உங்களை யாரும் பாகுபாடு காட்ட முடியாது. எந்த வகையான பாகுபாடும் - அது ஒரு தளர்ச்சியுடன் நடக்கலாம், அது திணறலுடன் நிகழலாம். சமூக ஒதுக்கீட்டைப் பொறுத்தவரை, இந்த விஷயங்கள் முக்கியம்," என்று தண்டா கூறினார். "[சமூகத்தில்] முழுப் பங்கேற்பைப் பற்றி நாம் பேசும்போது, ​​மக்களை 'டி ஜூர்' என்று மட்டும் எப்படி எண்ணுவது?" என்றார் அவர்.

தேசிய குடும்பநல கணக்கெடுப்பின்படி, 'டி ஜூர்' என்றால் என்ன என்பது தெளிவாகத் தெரியவில்லை, மேலும் இது மாற்றுத்திறனாளிகள் என்று சான்றளிக்கப்பட்டவர்களைக் குறிக்கலாம். ஆனால், மாற்றுத்திறனாளிகளை அடையாளம் காண, தேசிய குடும்பநல கணக்கெடுப்பு சான்றிதழைக் கருத்தில் கொள்ளவில்லை. அதற்குப் பதிலாக, மாற்றுத்திறனாளி நிலை என்ன என்பதை விளக்கமளிக்கும்படி கையேடானது நேர்காணல் செய்தவர் தரப்பில் கேட்டது.

கேள்வித்தாளில், உடலால் இயலாமை பற்றி தேசிய குடும்பநல கணக்கெடுப்பு மூன்று கேள்விகளைக் கொண்டுள்ளது.

a) நீங்கள் உட்பட உங்கள் வீட்டில் வழக்கமாக வசிப்பவர் எவரேனும் மாற்றுத்திறனாளியா?

b) அந்த நபர்களின் பெயர்களை என்னிடம் கூறுங்கள்.

c) மாற்றுத்திறனாளி ஒவ்வொரு நபரிடமும் கேட்கவும்: இந்த நபருக்கு என்ன வகையான குறைபாடு உள்ளது? வேறு எதாவது?ஆதாரம்: NFHS 5

"பல்வேறு துறைகளின் கோரிக்கையின் பேரில் புதிய பரிமாணங்கள்/கேள்விகளைச் சேர்ப்பதற்கு தேசிய குடும்பநல கணக்கெடுப்பு, நன்கு வரையறுக்கப்பட்ட அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது" என்றார் தேசிய குடும்பநல கணக்கெடுப்பு திட்டத்தை வடிவமைத்து செயல்படுத்தும் சர்வதேச மக்கள்தொகை அறிவியல் நிறுவனத்தில் (IIPS) கணக்கெடுப்பு ஆராய்ச்சி ரிசர்ச் மற்றும் தரப்பு பகுப்பாய்வுத்துறையின் பேராசிரியர் மற்றும் தலைவரான எஸ்.கே. சிங். இம்முறை, சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் துறை, மாற்றுத்திறனாளிகளை தேசிய குடும்பநலக் கணக்கெடுப்பில் சேர்க்குமாறு கேட்டுக் கொண்டது என்றார்.

புதிய சேர்த்தல்கள் தொழில்நுட்ப ஆலோசனைக் குழுவில் "முழுமையாக" விவாதிக்கப்படுகின்றன, மேலும் முன் பரிசோதனையின் போது ஆய்வு செய்யப்படுகின்றன என்று அவர் மேலும் விளக்கினார். "[இயலாமை] சான்றிதழ் இல்லாமல் பதில்களின் நம்பகத்தன்மை மற்றும் செல்லுபடியாகும் தன்மையை நாங்கள் கேள்வி கேட்க முயற்சித்தோம்" என்றார்.

கேள்விகள் சான்றிதழின் அடிப்படையிலான அடையாளத்தைக் கைப்பற்றும் வகையில் இருந்தன, ஆனால் உண்மையான சான்றிதழ் இல்லாமல், முக்கிய குறைபாடுகள் உள்ள ஒருவரை (40% குறைபாடுகளுக்கு மேல்) அடையாளம் காண உதவும் கேள்விகளைக் கேட்பதே வழி. குறைபாடு உள்ளவர்களுக்கு தேசிய குடும்பநலக் கணக்கெடுப்பு 'சட்டத்தின்படி ' ஐ எவ்வாறு வரையறுக்கிறது என்பது குறித்து மேலும் தெளிவுபடுத்துவதற்காக, ஐஐபிஎஸ்-சின் திரு. சிங்கிடம் நாங்கள் கேட்டுள்ளோம்,எங்களுக்கு பதில் கிடைத்ததும் இக்கட்டுரையை புதுப்பிப்போம்.

"இறுதியில் (இயலாமை) சேர்க்க முடிவு செய்யப்பட்டது, பின்னர் 92 நாடுகளில் செயல்படுத்தப்பட்ட மக்கள்தொகை மற்றும் சுகாதார ஆய்வு [DHS] நெறிமுறைகளைப் பின்பற்றி கேள்விகளின் எளிமைப்படுத்தப்பட்ட பதிப்பை நாங்கள் ஏற்றுக் கொண்டோம்," என்று சிங் கூறினார்.

ஆனால், மக்கள்தொகை மற்றும் சுகாதார ஆய்வு [DHS] தொடர்பான கேள்விகள், தேசிய குடும்பநல கணக்கெடுப்பை விட பரந்தவை. மக்கள்தொகை மற்றும் சுகாதார ஆய்வு- 2016 இல் விருப்ப மாற்றுத்திறனாளி தொகுதியை அறிமுகப்படுத்தியது, மேலும் இயலாமையை "குறைபாடுகள், செயல்பாட்டு வரம்புகள் மற்றும் பங்கேற்பு கட்டுப்பாடுகளுக்கான ஒரு தொகுதிச்சொல்" என வரையறுக்கிறது, மற்றும் அதன் சொந்த கேள்வித்தாள் அவர்கள் எதிர்கொள்ளும் சிரமத்தின் அளவைப் பற்றி பதில் அளித்தவர்களிடம் கேட்கிறது: சிரமம் இல்லை, கொஞ்சம் சிரமம், நிறைய சிரமம், அந்த பணியை (பார்ப்பது, நினைவுபடுத்துவது, நடப்பது போன்றவை) செய்ய முடியாது, தெரியாது. பார்வை, செவிப்புலன், தொடர்பு, நினைவாற்றல்/செறிவு, இயக்கம், தினசரி செயல்பாடுகள் (சலவை மற்றும் ஆடை அணிதல்) மற்றும் மற்றவர்களுடன் தொடர்பு கொள்வது ஆகியவை இதில் அடங்கும்.

இது, இந்திய அரசின் தேசிய குடும்ப நலக் கணக்கெடுப்பில் இருந்து வேறுபட்டது, இதில் குறிப்பிட்ட அளவிலான குறைபாடுகள் இயலாமையாக வகைப்படுத்தப்படவில்லை. உதாரணமாக, "ஒரு கண்ணில் சரியான பார்வை உள்ளவர்கள் (ஒரு கண்ணுடையவர்கள்) பார்வைக் குறைபாடுள்ளவர்களாகக் கருதப்பட மாட்டார்கள்" என்று, தேசிய குடும்பநலக் கணக்கெடுப்பு கூறுகிறது.

எடுத்துக்காட்டாக, அரசால் வெளியிடப்பட்ட வழிகாட்டுதல்கள், குறைந்த பார்வை கொண்டவர்களாக வகைப்படுத்தப்படுவதற்கான அளவுகோல்களில் ஒன்று, "பார்வைத் துறையின் வரம்பு 40 டிகிரிக்கும் குறைவான கோணத்தை 10 டிகிரி வரை குறைக்கும்" என்று கூறுகிறது. சாதாரண மனிதனுக்கு, இந்த தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் சுய-அறிக்கை குறைந்த பார்வை கொண்ட ஒரு நபராக இருப்பது சாத்தியமில்லை, இது தேசிய குடும்ப நலக் கணக்கெடுப்பு , மாற்றுத்திறனாளி மக்கள் தொகையில் ஒரு பகுதியை இழக்க வழிவகுக்கும்.

மக்கள்தொகைக் கணக்கெடுப்பும் ஒற்றைக் கண்ணுடைய நபர் மற்றும் ஒரு காதில் கேட்கும் பிரச்சனை உள்ள ஒருவரை, மாற்றுத்திறனாளியாக கருதுவதில்லை, ஆனால் அதன் அளவுகோல்கள், தேசிய குடும்பநலக் கணக்கெடுப்பை விட பரந்த அளவில் உள்ளன. உதாரணமாக, பார்வையில் குறைபாடு உள்ளவர்களை அடையாளம் காண உதவுவதில், "ஒளியைப் பார்க்க முடியும், ஆனால் சரியாகப் பார்க்க முடியாதவர்கள் சுதந்திரமாகச் செல்ல அறிவுறுத்துகிறது; அல்லது பார்வை மங்கலாக இருந்தாலும், சரியான நடவடிக்கைகளை எடுத்த பிறகு அவளது/அவரது கண்பார்வை மேம்படுமா என்பதைச் சோதிக்கும் சந்தர்ப்பம் இல்லை" என்பதும் மாற்றுத்திறனாளி நபராக அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது.

2011 மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பில், ஒரு நபர் பகுதியளவு அல்லது முழுவதுமாக உடல் குறைபாடு உள்ளவரா என்ற கேள்வியை பரிசோதித்தது, ஆனால் "பதில் ஊக்கமளிக்கவில்லை" என்பதால் கைவிடப்பட்டது என்று, இந்திய பதிவாளர் ஜெனரல் மற்றும் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு ஆணையர் அலுவலகத்தின் விளக்கக்காட்சி தெரிவித்தது.

"சட்டம், மாற்றுத்திறனாளி நபர், முக்கிய உடல் குறைபாடுள்ள நபர், தீவிரமான உடல் குறைபாடுள்ள நபர், அதிக ஆதரவு தேவைப்படும் நபர் ஆகியோரை வேறுபடுத்துகிறது; எனவே சட்டத்தில் ஒரு தொடர்ச்சி உள்ளது. நீங்கள் ஒரு கணக்கைச் செய்யும்போது, ​​​​நீங்கள் குறைந்தபட்சம் தொடங்க வேண்டும்," என்று, நேஷனல் அகாடமி ஆஃப் லீகல் ஸ்டடீஸ் அண்ட் ரிசர்ச்சில் (NALSAR) பேராசிரியர் எமரிடா அமிதா தண்டா கூறுகிறார். "நீங்கள் உயர்ந்த புள்ளியை எடுத்துக் கொள்ள முடியாது, நாம் அவற்றை மட்டுமே கணக்கிடுவோம்" என்றார்.

இந்திய அரசின் சமூகநீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் அமைச்சகத்தின் கீழ் உள்ள மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான தலைமை ஆணையரை, ஐந்தாவது தேசிய குடும்பநல கணக்கெடுப்பில், மாற்றுத்திறனாளிகளைச் சேர்ப்பதற்கான செயல்முறை குறித்து அவர்களிடம் ஆலோசனை கேட்கப்பட்டதா என்றும், கணக்கெடுப்பின் முடிவுகள் தொடர்பாகவும், இந்த முறை குறித்தும் கருத்து தெரிவிக்க விரும்புகிறீர்களா என்று அவர்களிடம் கேட்டோம். அவர்களிடம் இருந்து பதில் கிடைத்ததும் இக்கட்டுரையை புதுப்பிப்போம்.

சான்றிதழ் மற்றும் களங்கம்

இந்திய அரசு ஒரு மாற்றுத்திறனாளிக்கு 'சான்றிதழ்' அளிக்கிறது. ஆனால், எந்தவொரு கணக்கெடுப்புக்கும், மாற்றுத்திறன் சான்றிதழை இயலாமைக்கான சான்றாகக் கருதுவது வேலை செய்யாது. மாற்றுத்திறன் சான்றிதழ் மிகவும் தொழில்நுட்பமானது மற்றும் இயலாமைக்கான மருத்துவ மாதிரியை பெரிதும் சார்ந்துள்ளது (இது ஒரு தனிநபரின் உடல் அல்லது மனப் பற்றாக்குறையை வலியுறுத்துகிறது, மாறாக சமூக இயலாமை மாதிரியை விட, அவர்கள் எதிர்கொள்ளும் தடைகளைப் பார்க்கிறது), மேலும் பல்வேறு ஆவணங்கள் மற்றும் மருத்துவப் பரிசோதனைகள் தேவைப்படுகின்றன.

ஊனமுற்றோருக்கான எந்தவொரு நலத்திட்டத்தையும் அணுகுவதற்கு, குறைபாட்டின் சதவீதம் (நிலை) அடிப்படையில் அளவிடப்படும் முக்கிய இயலாமை இன்றியமையாதது. எடுத்துக்காட்டாக, பல்வேறு குறைபாடுகளை மதிப்பிடுவதற்கான சமூக நீதி அமைச்சகத்தின் வழிகாட்டுதல்களின்படி, ஐந்து விரல்களும் துண்டிக்கப்பட்டால், அவர் 1% மட்டுமே ஊனமுற்றவர், முதல் கால் துண்டிக்கப்பட்டால், நீங்கள் 10% ஊனமுற்றவர் மற்றும் நீங்கள் அனைத்தையும் இழந்திருந்தால். உங்கள் கால்விரல்கள், உங்கள் குறைபாடு விகிதம் 20% ஆகும்.

இந்த தொழில்நுட்பங்கள் மாற்றுத்திறனாளிகளின் உடல்களை மிகவும் திறமையான புறநிலைப்படுத்தலுக்கு இட்டுச் செல்கின்றன, மேலும் மாற்றுத்திறனாளி நபர் ஒரு சான்றிதழை விரும்பும் போது துன்புறுத்தலுக்கு வழிவகுக்கும்.

கேரளாவைச் சேர்ந்த இருபத்தைந்து வயது ஆலிஸ் ஆபிரகாம் என்ற மாணவி, சிறார் முடக்கு வாதம் காரணமாக, கிட்டத்தட்ட எட்டு ஆண்டுகளாக, மெதுவாக, காலப்போக்கில், தனது கண்பார்வையை இழந்து வந்தார். 2020 ஆம் ஆண்டில், தனது பல்கலைக்கழகத் தேர்வுகளை எழுதுவதற்கு யாரேனும் உதவாமல் தன்னால் எழுத முடியாது என்பதை உணர்ந்து, மாற்றுத்திறனாளி சான்றிதழைப் பெற முடிவு செய்தார்.

உங்களுக்காக தேர்வு எழுதும் ஒருவருடன் வர அனுமதிக்க, உங்கள் 'மாற்றுத்திறன் இயலாமை சதவீதம்' குறைந்தபட்சம் 40% ஆக இருக்க வேண்டும், நீங்கள் அங்கீகரித்த எட்டு வகைகளில் ஒன்றில் மாற்றுத்திறனாளியாக இருந்தால், பெரும்பாலான தங்குமிடங்களுக்கு தேவையான அளவுகோலாக இருக்க வேண்டும் என்று, மாற்றுத்திறனாளிகள் உரிமைச் சட்டம், 2016 கூறுகிறது.

ஆபிரகாம், ஒரு கண்ணில் பார்வையை இழந்து, மறுகண்ணில் பார்வையை இழந்து இருந்ததால், அவருக்கு சான்றிதழ் கிடைப்பதில் சிக்கல் இருந்திருக்கக்கூடாது. ஆனால் அவர் மாவட்ட மருத்துவமனைக்கு சென்றடைந்தபோது, ​​அவர் சான்றிதழைப் பெறத் தகுதியானவரா என்பது சந்தேகமாக இருப்பதாக மருத்துவர் கூறினார். இதுகுறித்து ஆபிரகாமிடம் மருத்துவ அலுவலர் கூறியதாவது: இன்றைய நாட்களில் பலர், குறிப்பாக இளைஞர்கள், எளிதில் வேலை கிடைப்பதற்காக, மாற்றுத்திறனாளி சான்றிதழ் பெறுகின்றனர். டாக்டர் பின்னர் கூறினார்: "நான் 40% மட்டுமே வைக்க முடியும். நீங்கள் அதிக சதவீத [இயலாமை] விரும்பினால், மதிப்பீட்டிற்கு நீங்கள் பொது மருத்துவமனைக்கு செல்ல வேண்டும்" என்றார்.

அனைவருமே மாற்றுத்திறனாளி சான்றிதழைப் பெறும் வாய்ப்பை தேர்ந்தெடுப்பதில்லை, அப்படி சொல்வது களங்கம் என்று கருதுகின்றனர். ஆபிரகாமின் பெற்றோரும், அத்தகைய சான்றிதழ் பெற விரும்பவில்லை என்று அவர் கூறினார்.

மாற்றுத்திறனாளி நபர் எதிர்கொள்ளும் மற்ற சோதனைகள் இருந்தபோதிலும், இயலாமைக்கான சான்றிதழின் செயல்முறை ஒரு பரீட்சை ஆகும், எந்த ஊனம் மற்றும் எத்தனை சதவீதம் குறைபாடு இருந்தாலும், இதில் தோல்விக்கான சாத்தியக்கூறுகள் மிக அதிகமாக இருக்கும். இந்த செயல்பாட்டில், மாற்றுத்திறனாளி நபர் மற்றவர்களால் துன்புறுத்தல், கண்ணியம் மற்றும் கேள்விகளை எதிர்கொள்கிறார்.

உணர்ச்சியற்ற செயல்முறை

2016 ஆம் ஆண்டு அரசால் தொடங்கப்பட்ட, தனித்துவமான மாற்றுத்திறனாளி ஐடி (UDID - யுடிஐடி), மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான தேசிய தரவுத்தளத்தை உருவாக்கவும், "வெளிப்படைத்தன்மை, செயல்திறன் மற்றும் அரசால் நன்மைகளை வழங்குவதை ஊக்கப்படுத்தி எளிதாக்கவும்" மற்றும் "உடல் மற்றும் உடல் நலன்களை கண்காணிப்பதை ஸ்ட்ரீம்-லைனிங் செய்யவும்" உதவும். அனைத்து நிலைகளிலும் உள்ள பயனாளிகளின் நிதி முன்னேற்றம்.

ஆனால் இது செயல்முறையை மேலும் சிக்கலாக்கியுள்ளது. யுடிஐடி பெற பல ஊனமுற்றோர் மீண்டும் மருத்துவ வாரியத்தின் முன் ஆஜராக வேண்டும் என்பது மட்டுமல்லாமல், ஏற்கனவே மாற்றுத்திறனாளி சான்றிதழ் இருந்தபோதிலும், இந்த செயல்முறைக்கு மக்கள் மருத்துவமனைகளுக்குச் சென்று மருத்துவப் பரிசோதனைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.

30 வயதான கலைஞர் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளி ஆலோசகர் ஷிவாங்கி அகர்வால், பிறவி குறைபாடு காரணமாக கால்கள் மற்றும் கைகள் பாதிக்கப்பட்டதால், ஒரு வருடத்திற்கு முன்பு மாற்றியமைக்கப்பட்ட வாகனம் ஓட்டக் கற்றுக் கொள்ளத் தொடங்கினார். டில்லி போன்ற ஒரு நகரத்தில் வாகனம் ஓட்ட கற்றுக்கொள்வது அதிகாரமளிக்கும் செயலாகவும், சுதந்திரத்திற்கான திறவுகோலாகவும் இருந்தது என்றார் அகர்வால். ஆனால் டில்லியில் ஓட்டுநர் உரிமம் பெற, அவர் ஏற்கனவே வைத்திருக்கும் மாற்றுத்திறனாளி சான்றிதழுடன் யு.டி.ஐ.டி. பெற வேண்டும்.

அந்தச் சான்றிதழைப் பெறுவதற்காக, கிழக்கு டெல்லியில் உள்ள உள்ளூர் அரசு மருத்துவமனைக்குச் சென்ற அவர், அங்கீகரிப்புகளைப் பெறுவதற்கு, அங்கிருந்த தூண் ஒன்றில் இருந்து கம்பம் வரை ஓடிக் காட்ட வேண்டியிருந்தது மற்றும் எக்ஸ்-ரே மற்றும் சி.டி. ஸ்கேன் போன்ற மருத்துவ பரிசோதனைகளையும் பெற வேண்டியிருந்தது. அவர் அனைத்து ஆவணங்களையும் சமர்ப்பித்தபோது, ​​​​அவர் ஒரு பிசியோதெரபிஸ்ட்டிடம் அனுப்பப்பட்டார், அவர் அவரது உடல் அசைவுகளை பரிசோதித்து, சுமார் 70% குறைபாடு என்று கொடுத்தார். ஒரு நாள் கழித்து அந்த மாற்றுத்திறனாளி பெண் திரும்பி வரும்படி கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டார், இந்த முறை சிறப்பு மருத்துவர்களைக் கொண்ட மருத்துவக்குழுவின் முன் ஆஜராகும்படி கூறப்பட்டது.

மருத்துவ குழுவில் அங்கம் வகித்த டாக்டர்கள் மீண்டும் அவரது உடல் உறுப்புகளை பரிசோதித்துவிட்டு நடக்கச் சொன்னார்கள். இத்தகைய முழு செயல்முறையும் அவருக்கு அதிர்ச்சிகரமானதாக இருந்தது, மேலும் மருத்துவர் அந்த பெண்ணிடம் முரட்டுத்தனமாக பேசிக்கொண்டே இருந்தார், மேலும் அவர்கள் அவரது பெற்றோரிடம் மட்டுமே பேசுவார்கள் என்று கூறினார், 30 வயதானவர். "எனது உடல் உறுப்புகளை 'சோதனை' செய்து கொண்டே, என் கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லாமல், நான் கேள்விகள் கேட்கும்போதெல்லாம், கோபமடைந்தனர். 'என்னிடம் எதையும் கேட்க உனக்கு எவ்வளவு தைரியம்?' என்பது போல் இருந்தது. பின்னர் அவர்கள் குறைபாட்டின் சதவீதத்தை 89% ஆக மாற்றினர். இந்த சதவீத இயலாமை குறித்து அகர்வால் விளக்கம் கேட்டபோது, ​​மருத்துவர் தன்னிடம் பேச மறுத்துவிட்டார். "சான்றிதழ் சரிபார்த்தல் என்பது துன்புறுத்தல் மற்றும் அதிர்ச்சியின் அத்தியாயமாக மாறியது, இது உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியது" என்றார்.

சாதி, வர்க்கம் மற்றும் பாலினத்தைப் பொறுத்து கிராமப்புறங்களில் நிலைமை மோசமாக உள்ளது. தேசிய மாதிரி கணக்கெடுப்பின் 2018 தரவுகளின்படி, மாற்றுத்திறனாளிகளில் 28.8% பேர் மட்டுமே மாற்றுத்திறன் சான்றிதழ் பெற்றுள்ளனர். கிராமப்புற மக்களில் 2.3% பேரும், நகர்ப்புற மக்களில் 2% பேரும் மாற்றுத்திறனாளிகல் என்று கணக்கெடுப்பில் தெரியவந்துள்ளது.

மாற்றுத்திறனாளிகள் எண்ணிக்கை

நான் ஏற்கனவே மாற்றுத்திறனாளி சான்றிதழை வைத்திருந்தாலும் கூட, யு.டி.ஐ.டி பெற அஞ்சுகிறேன். நான் ஒரு அரிய கோளாறுடன் பிறந்தேன், VATER நோய்க்குறி, இது வாழ்நாள் முழுவதும் இயலாமை மற்றும் நோயை விளைவித்தது. நான் மாற்றுத்திறனாளி சான்றிதழுக்கு விண்ணப்பித்த தருணத்தில், நான் உரிமையைத் தேடி பயனாளியாக மட்டுமே இருந்தேன். முழு செயல்முறையின் போது, ​​மருத்துவர்களோ அல்லது சுகாதார அமைப்போ என்னிடம் எந்த பச்சாதாபத்தையும் காட்டவில்லை, அல்லது அமைப்பு வெளிப்படையானதாக இல்லை. ஏற்கனவே மாற்றுத்திறனாளி சான்றிதழைக் கொண்டிருப்பவர்களுக்கு, யு.டி.ஐ.டி. பெறுவது எளிதானது என்று ஒருவர் கருதலாம், ஆனால் நீங்கள் உடல்ரீதியாக அருகில் உள்ள மருத்துவ மையத்திற்குச் செல்ல வேண்டும். மற்றும் மருத்துவ அதிகாரிகளின் விருப்பத்தைப் பொறுத்து, மீண்டும் ஒரு மருத்துவ வாரியத்தின் முன் ஆஜராக வேண்டியிருக்கும். இது முற்றிலும் அவசியமானதாக இல்லாவிட்டால், என்னைப் போன்றவர்கள் செயல்முறையில் இருந்து விலகுவார்கள்.

ஒரு கணக்கெடுப்பின் மூலம், மாற்றுத்திறனாளியை கணக்கிடுவது, அவர்களின் வாழ்க்கைத்தரம் மற்றும் சமூகத்தில் அவர்களின் பங்கேற்பு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் பார்க்கும்போது, மாற்றுத்திறனாளிகளை கணக்கிடுவதில் இருந்து தனித்தனியாகப் பார்க்கப்பட வேண்டும் என்பதை இது அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுகிறது. முக்கிய இயலாமை பல்வேறு வகையான பாகுபாடுகளை எதிர்கொள்ளலாம்.

"பாகுபாடு காட்டாத உரிமை ஒவ்வொரு மாற்றுத்திறனாளிக்கும் உள்ளது; இயலாமையின் தீவிரம் என்ன என்பது முக்கியமில்லை. சுய அடையாளம் காண்பது அர்த்தமுள்ளதாக இருக்கிறது. இது சிறிய விஷயங்களாக இருந்தாலும் - நீங்கள் ஒரு கண்ணை இழந்திருந்தாலும் அல்லது திணறல் அல்லது பொதுவான பார்வைக் கூர்மை பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும், நீங்கள் ஒரு சிகிச்சையைப் பெற்றாலும், நீங்கள் பாகுபாடு காட்டப்படலாம்" என்று தண்டா கூறினார்.

உங்களின் கருத்துகளை வரவேற்கிறோம். கருத்துகளை respond@indiaspend.org என்ற முகவரிக்கு அனுப்பலாம். மொழி, இலக்கணம் கருதி அவற்றை திருத்தும் உரிமை எங்களுக்கு உண்டு.