பாலினம்சரிபார்ப்பு

ராஜஸ்தானில்  சூனியக்காரர் என்று முத்திரை குத்தப்பட்ட பெண்கள், துன்புறுத்தல், சித்திரவதை மற்றும் புறக்கணிப்பை எதிர்கொள்கின்றனர்
பாலினம்சரிபார்ப்பு

ராஜஸ்தானில் சூனியக்காரர் என்று முத்திரை குத்தப்பட்ட பெண்கள், துன்புறுத்தல், சித்திரவதை மற்றும்...

ராஜஸ்தான் 2015 இல் பெண்களை சூனியக்காரர்கள் என்று முத்திரை குத்துவதற்கும், சூனிய வேட்டையாடுவதற்கும் எதிராக ஒரு சட்டத்தை இயற்றியது, இது பாரம்பரியத்தை...

ராஜஸ்தானின் தேவையற்றதாகக் கருதப்படும் மகள்கள்: கருவில் பாலினம் கண்டறிதல் மற்றும் பெண் கருக்கொலை
பாலினம்சரிபார்ப்பு

ராஜஸ்தானின் தேவையற்றதாகக் கருதப்படும் மகள்கள்: கருவில் பாலினம் கண்டறிதல் மற்றும் பெண் கருக்கொலை

ஆண் குழந்தைகள் மீதான தீவிர விருப்பம் காரணமாக, பல குடும்பங்கள் குழந்தையின் பாலினத்தை சட்டவிரோதமாக கண்டறிய முயல்கின்றன, மேலும் அது பெண் குழந்தையாக...