பாலினம்சரிபார்ப்பு

பாலின பாகுபாட்டைக் குறைப்பதற்கான கொள்கைகள் எவ்வாறு எதிர் விளைவை ஏற்படுத்தும்
பாலினம்சரிபார்ப்பு

பாலின பாகுபாட்டைக் குறைப்பதற்கான கொள்கைகள் எவ்வாறு எதிர் விளைவை ஏற்படுத்தும்

அனைத்து பெண் காவல் நிலையங்களும் பெண்கள் புகார் செய்வதை கடினமாக்கியுள்ளது; இது, பாரம்பரிய உரிமைகள் உள்ள பெண்கள் மத்தியில் அதிக குழந்தை இறப்புக்கு...

இந்தியாவின் பாலின பட்ஜெட் என்ன இலக்கை அடைந்துள்ளன
பாலினம்சரிபார்ப்பு

இந்தியாவின் பாலின பட்ஜெட் என்ன இலக்கை அடைந்துள்ளன

இந்தியாவின் பாலின பட்ஜெட் திட்டங்கள், பாலின பிரச்சினைகளில் கவனத்தை ஈர்ப்பதில் வெற்றிபெற்றுள்ள நிலையில், அமைச்சர்கள் மற்றும் துறைகள் அவற்றை...