பாலினம்சரிபார்ப்பு

பாலின கட்டுப்பாடுகளை முறியடிக்கும் பெண்கள் திருமணத்தில் அதிக வன்முறையை எதிர்கொள்கின்றனர்: ஆய்வு
பாலினம்சரிபார்ப்பு

பாலின கட்டுப்பாடுகளை முறியடிக்கும் பெண்கள் திருமணத்தில் அதிக வன்முறையை எதிர்கொள்கின்றனர்: ஆய்வு

கணவன்கள் தங்களது மனைவியின் வேலை மற்றும் பணி வாய்ப்புகளை நாசப்படுத்த வன்முறையைப் பயன்படுத்துகின்றனர். மற்ற ஆண்களுடன் மனைவியர் பேசுவதால் பொறாமை,...

பாலின பாகுபாட்டைக் குறைப்பதற்கான கொள்கைகள் எவ்வாறு எதிர் விளைவை ஏற்படுத்தும்
பாலினம்சரிபார்ப்பு

பாலின பாகுபாட்டைக் குறைப்பதற்கான கொள்கைகள் எவ்வாறு எதிர் விளைவை ஏற்படுத்தும்

அனைத்து பெண் காவல் நிலையங்களும் பெண்கள் புகார் செய்வதை கடினமாக்கியுள்ளது; இது, பாரம்பரிய உரிமைகள் உள்ள பெண்கள் மத்தியில் அதிக குழந்தை இறப்புக்கு...