பாலினம்சரிபார்ப்பு

பாலின உறுதிப்படுத்தல் அறுவை சிகிச்சைக்கு திருநங்கைகள் தொடர்ந்து பல தடைகளை எதிர்கொள்கின்றனர்
சிறப்பு

பாலின உறுதிப்படுத்தல் அறுவை சிகிச்சைக்கு திருநங்கைகள் தொடர்ந்து பல தடைகளை எதிர்கொள்கின்றனர்

அரசு சீர்திருத்தங்கள் களத்தில் பெரிய அளவில் மாற்றங்களைச் செய்யத் தவறியதால், பாலின உறுதிப்படுத்தல் அறுவை சிகிச்சைக்கு உட்படுத்த இந்தியாவின்...

புதிய பல்லுயிர் கட்டமைப்பின் நைரோபி அமர்வில் பாலினம் புறக்கணிக்கப்படுகிறது
பாலினம்சரிபார்ப்பு

புதிய பல்லுயிர் கட்டமைப்பின் நைரோபி அமர்வில் பாலினம் புறக்கணிக்கப்படுகிறது

கென்யாவின் நைரோபியில் நடந்த நான்காவது பேச்சுவார்த்தை அமர்வில், பல்லுயிர் கட்டமைப்பில் பாலினத்தை ஒருங்கிணைப்பதற்கான இலக்கு 22 என்பது, அரிதாகவே...