புதிய பல்லுயிர் கட்டமைப்பின் நைரோபி அமர்வில் பாலினம் புறக்கணிக்கப்படுகிறது
பாலினம்சரிபார்ப்பு

புதிய பல்லுயிர் கட்டமைப்பின் நைரோபி அமர்வில் பாலினம் புறக்கணிக்கப்படுகிறது

கென்யாவின் நைரோபியில் நடந்த நான்காவது பேச்சுவார்த்தை அமர்வில், பல்லுயிர் கட்டமைப்பில் பாலினத்தை ஒருங்கிணைப்பதற்கான இலக்கு 22 என்பது, அரிதாகவே...

பல்லுயிர்ச் சரிவு: இந்தியாவின் பாதுகாப்பு முயற்சிகளைத் தடுப்பது எது?
பூகோளம்சரிபார்ப்பு

பல்லுயிர்ச் சரிவு: இந்தியாவின் பாதுகாப்பு முயற்சிகளைத் தடுப்பது எது?

இந்தியாவின் பல்லுயிரியம் அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளாகும்போது, ​​பாதுகாப்பு தொடர்பான அதன் முன்னுரிமைகள் தவறானவை என்று நிபுணர்கள் எங்களிடம் கூறுகிறார்கள்.