நிலப்பரப்பில் இருந்து வெளிப்படும் மீத்தேன் உமிழ்வுகள் ஏன் கவலைக்குரியவை
பூகோளம்சரிபார்ப்பு

நிலப்பரப்பில் இருந்து வெளிப்படும் மீத்தேன் உமிழ்வுகள் ஏன் கவலைக்குரியவை

நிலப்பரப்பில் இருந்து வெளிப்படும் மீத்தேன் உமிழ்வு பற்றிய தரவுகள் மற்றும் அவற்றைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான கொள்கைகள் போதுமானதாக இல்லை என்று ஆய்வுகள்...

ஆண்டு மதிப்பீடு: அதிக வானிலை நிகழ்வுகள் பதிவான ஆண்டில் பசுமைச் சட்டம் நீர்த்துப்போனது
பருவநிலை மாற்றம்

ஆண்டு மதிப்பீடு: அதிக வானிலை நிகழ்வுகள் பதிவான ஆண்டில் பசுமைச் சட்டம் நீர்த்துப்போனது

தீவிர வானிலை நிகழ்வுகள் அதிகம் பதிவான இந்த ஆண்டில், இந்தியாவில் சுற்றுச்சூழல் விதிமுறைகளின் விதிகளை குறைக்க அரசு பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொண்டது.