விளக்கம்: காற்று குளிரூட்டும் தொழில்நுட்பங்கள் ஏன் பூமியை வெப்பமாக்குகின்றன
பூகோளம்சரிபார்ப்பு

விளக்கம்: காற்று குளிரூட்டும் தொழில்நுட்பங்கள் ஏன் பூமியை வெப்பமாக்குகின்றன

ஏர் கண்டிஷனர்கள் மற்றும் பிரிட்ஜ் எனப்படும் குளிர்சாதன பெட்டிகள் ஹைட்ரோஃப்ளூரோகார்பன்களைப் பயன்படுத்துகின்றன, அவை பூமியை வெப்பமாக்குகின்றன. குறைந்த...

COP26: பாதிப்பும், தவறவிட்டதும்
பருவநிலை மாற்றம்

COP26: பாதிப்பும், தவறவிட்டதும்

COP26 இன் இறுதி ஒப்பந்தம், உலக வெப்பநிலை உயர்வைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு நாடுகளை நெருக்கமாக நகர்த்துகிறது, ஆனால் காலநிலை நிதியானது குறைவாக உள்ளது.