வேளாண்மை

விவசாயம் பெருகினாலும் வேலை, வருவாய், சேமிப்பை இழக்கும் பெண் விவசாயிகள்
வேளாண்மை

விவசாயம் பெருகினாலும் வேலை, வருவாய், சேமிப்பை இழக்கும் பெண் விவசாயிகள்

கடந்த 2020 ஊரடங்கால் ஏற்பட்ட தலைகீழ் இடம்பெயர்வானது, கிராமப்புறங்களில் வேறுசில வேலைவாய்ப்புகளைக் கொண்டிருந்த பெண் விவசாயத் தொழிலாளர்களின் தேவையை...

கிழக்கு இந்தியாவில் சத்தான காய்கறி சாகுபடியால் குடும்பங்களுக்கு பெண் விவசாயிகள் எப்படி உதவுகிறார்கள்
பணியில் பெண்கள்

கிழக்கு இந்தியாவில் சத்தான காய்கறி சாகுபடியால் குடும்பங்களுக்கு பெண் விவசாயிகள் எப்படி உதவுகிறார்கள்

ஒடிசாவின் மயூர்பஞ்சில், பெருந்தொற்று மற்றும் ஊரடங்கால் பழங்குடி குடும்பங்கள் வேலை மற்றும் காட்டினுள் செல்லும் வாய்ப்பினை இழந்தபோது, அவர்களில் பலர் பசி...