வேளாண்மை

கால்வாய்கள் புது நகரங்களை ஏற்படுத்தின, ஆனால் வேளாண்சாராத சில பணிகளையே உருவாக்கின: ஆய்வு
வளர்ச்சி

கால்வாய்கள் புது நகரங்களை ஏற்படுத்தின, ஆனால் வேளாண்சாராத சில பணிகளையே உருவாக்கின: ஆய்வு

நகரமயமாக்கல் மற்றும் கல்விக்கான தேவை அதிகரிப்புக்கு, கால்வாய்கள் வழிவகுத்தன, ஆனால் அவை பாசன வசதி செய்யும் பகுதிகளில் கொஞ்சம் தொழில்மயமாக்கல் உள்ளது...

பருவநிலை மாற்றம் இந்தியாவின் பருவமழையை மேலும் ஒழுங்கற்றதாக ஆக்குகிறது
பூகோளம்சரிபார்ப்பு

பருவநிலை மாற்றம் இந்தியாவின் பருவமழையை மேலும் ஒழுங்கற்றதாக ஆக்குகிறது

தீவிர உள்ளூர் மழை நிகழ்வுகள், வழக்கத்திற்கு மாறாக வறண்ட ஆகஸ்ட் மற்றும் வழக்கத்திற்கு மாறாக ஈரமான செப்டம்பர், 2021 இல் கோடை பருவமழை இந்தியாவை யூகிக்க...