வேளாண்மை

விவசாயிகள் சூரியமின்சக்திக்கு செல்வதற்கான நிதி இடைவெளியை திரள் நிதி திரட்டல் எவ்வாறு நிரப்பும்
வேளாண்மை

விவசாயிகள் சூரியமின்சக்திக்கு செல்வதற்கான நிதி இடைவெளியை திரள் நிதி திரட்டல் எவ்வாறு நிரப்பும்

விவசாயிகள், சூரிய சக்தியில் இயங்கும் பம்புகளைப் பெறவும், மின்சாரம் மற்றும் டீசல் செலவில் நீண்ட காலச் சேமிப்பைக் கொண்டு, நிலையான விவசாயத்தை...

விளக்கம்: இந்தியாவில் உணவு மானியங்களுக்கான பிரச்சனைகள்
இன்று நான் கற்றது: இந்தியாஸ்பெண்ட் விரித்துரை

விளக்கம்: இந்தியாவில் உணவு மானியங்களுக்கான பிரச்சனைகள்

இந்தியா, தனது உணவுக்கான மொத்த பட்ஜெட்டில் சுமார் 5% -ஐ , உணவு மானியத்திற்கென செலவிடுகிறது, ஆனால் இந்தத் திட்டம் திருத்தப்படாவிட்டால் அதன் தாக்கம்...