வேளாண்மை - Page 2

பாலைவனமாகும் சூழலிலும் நீரை உறிஞ்சும் கரும்பை மராத்வாடா ஏன் கைவிடவில்லை. காரணம் இங்கே
அண்மை தகவல்கள்

பாலைவனமாகும் சூழலிலும் நீரை உறிஞ்சும் கரும்பை மராத்வாடா ஏன் கைவிடவில்லை. காரணம் இங்கே

மும்பை: சங்கரும் சந்திரகலா தாண்டேலும் ம், 2016 கோடைகாலத்தை தெளிவாக நினைவில் வைத்திருக்கிறார்கள். "எங்கள் விவசாய நிலத்தில் மூன்று போர்வெல்கள் மற்றும்...

மறுக்கப்பட்ட பயிர்க்கடன்கள்,  வட்டிக்காரர்களிடம் திரும்பச் செல்லும் மகாராஷ்டிரா விவசாயிகள்
அண்மை தகவல்கள்

மறுக்கப்பட்ட பயிர்க்கடன்கள், வட்டிக்காரர்களிடம் திரும்பச் செல்லும் மகாராஷ்டிரா விவசாயிகள்

மும்பை: அவர் தன்னால் முடிந்தவரை தள்ளிப்போட்டார், ஆனால் தனக்கு இறுதியில் வேறு வழியில்லை என்பதை அறிந்ததும், 33 வயதான பாண்டுரங்க ஷிண்டே, தனது கவுரவத்தை...