புதிய சட்டங்களைப் பற்றி விவசாயிகள் ஏன் கவலைப்படுகிறார்கள்; இது வரலாறு
அண்மை தகவல்கள்

புதிய சட்டங்களைப் பற்றி விவசாயிகள் ஏன் கவலைப்படுகிறார்கள்; இது வரலாறு

விவசாய சந்தைகளை ஒழுங்குபடுத்துவதன் மூலம் விவசாயிகளின் வருமானத்தை இரண்டு ஆண்டுகளில் இரட்டிப்பாக்குவதை நோக்கமாகக் கொண்ட புதிய வேளாண் சட்டங்கள்,...

இந்தியாவுக்கு உண்மையில் எவ்வளவு கத்திரிக்காய் தேவை?
அண்மை தகவல்கள்

இந்தியாவுக்கு உண்மையில் எவ்வளவு கத்திரிக்காய் தேவை?

ஒரு தசாப்த கால தடைக்குப் பிறகு, பி.டி. எனப்படும் மரபணு மாற்ற கத்தரி தொடர்பான கள பரிசோதனைகளை செப்டம்பர் மாதத்தில் தொடங்க இந்தியா அனுமதி தந்தது. மரபணு...