Top

பணியில் பெண்கள்

டெல்லியில் தொற்றுநோயால் பெண்களின் வேலையில் ஏற்பட்ட பாதிப்பு பற்றிய ஒரு பார்வை
சிறப்பு

டெல்லியில் தொற்றுநோயால் பெண்களின் வேலையில் ஏற்பட்ட பாதிப்பு பற்றிய ஒரு பார்வை

முறைசார்ந்த வேலைகளில் இருப்பவர்கள் சம்பள வெட்டுக்களை எதிர்கொண்டனர், அதே நேரம் முறைசாரா வேலையில் இருப்பவர்களோ, பல மாத வருமானத்தை இழந்து தங்கள்...

சம்பள வேலைகளில் அதிகமான பெண்களைப் பெற, ஆண்களை பட்டியலிடப்பட வேண்டும்
பணியில் பெண்கள்

சம்பள வேலைகளில் அதிகமான பெண்களைப் பெற, ஆண்களை பட்டியலிடப்பட வேண்டும்

கோவிட்-19 தொற்றுநோய் இந்தியாவில் அதிகமான பெண்களை தொழிலாளர் தொகுப்பில் இருந்து வெளியேற்றியுள்ளது. அவர்களை எவ்வாறு திரும்பப் பெறுவது?