பணியில் பெண்கள்

தொற்றுநோய் காலத்தில் பெண்களின் வேலை பற்றி நாம் என்ன கற்றுக் கொண்டோம்
பணியில் பெண்கள்

தொற்றுநோய் காலத்தில் பெண்களின் வேலை பற்றி நாம் என்ன கற்றுக் கொண்டோம்

பணி இடத்தில் @ பெண்கள் என்ற எங்களின் இரண்டாவது தொடர் முடிவடையும் போது, பெண்கள் பொருளாதாரத்தில் முழுமையாகப் பங்கேற்கவும், அவர்களின் உரிமைகள் மற்றும்...

ஊரடங்கில் 60% வீட்டுப் பணியாளர்களுக்கு ஊதியம் இல்லை; வறுமை, கடன், பசியை எதிர்கொண்டனர்
பணியில் பெண்கள்

ஊரடங்கில் 60% வீட்டுப் பணியாளர்களுக்கு ஊதியம் இல்லை; வறுமை, கடன், பசியை எதிர்கொண்டனர்

2020 ஊரடங்கு மற்றும் மாநிலங்களின் பகுதியளவு முடக்கங்கள், இந்தியாவில் லட்சக்கணக்கான முறைசாரா தொழிலாளர்களை பாதித்துள்ளது, பெண் தொழிலாளர்கள்...