வழிகாட்டுதல் பற்றாக்குறை,நெட்வொர்க்கிங் பெண் தொழில்முனைவோரைத் தடுத்து நிறுத்துகிறது
பெண்கள்

வழிகாட்டுதல் பற்றாக்குறை,நெட்வொர்க்கிங் பெண் தொழில்முனைவோரைத் தடுத்து நிறுத்துகிறது

வணிக நெட்வொர்க்குகளில் ஆண்கள் ஆதிக்கம் செலுத்துவதால், இந்தியாவின் பெண் தொழில்முனைவோர் தங்களை தனிமைப்படுத்தவும் ஆதரவு இல்லாதத்தாகவும் கருதுகின்றனர்....

இந்தியாவின் சிறு வணிகங்களை 13% க்கும் குறைவான பெண்களே இயக்குகிறார்கள். ஏன் என்பது இங்கே
பெண்கள்

இந்தியாவின் சிறு வணிகங்களை 13% க்கும் குறைவான பெண்களே இயக்குகிறார்கள். ஏன் என்பது இங்கே

சுயதொழில் செய்யும் பெண்கள் பல சிக்கல்களை எதிர்கொள்கின்றனர் - இவற்றில் மிகப்பெரியது நிதி பெறுவதில் உள்ள பாலின சார்பு. அவர்களின் கடன் விண்ணப்பங்கள்...