பெண்கள்

உத்தரகாண்ட் இயற்கை நீரூற்று புதுப்பிப்பு பெண்களை ஒன்றிணைக்கிறது
பருவநிலை மாற்றம்

உத்தரகாண்ட் இயற்கை நீரூற்று புதுப்பிப்பு பெண்களை ஒன்றிணைக்கிறது

உத்தரகண்ட் மாநிலத்தில் உள்ள கிராமங்களுக்கு இயற்கை நீரூற்றுகள் முக்கிய நீர் ஆதாரமாக உள்ளது.

பெண் பணியாளர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு ஏன் நல்ல செய்தியாக இருக்காது
பணியில் பெண்கள்

பெண் பணியாளர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு ஏன் நல்ல செய்தியாக இருக்காது

எங்களது, பணியிடத்தில்@ பெண்கள் என்ற தொடரின் சமீபத்திய பதிப்பின் முதல் பகுதியில், பொருளாதார நெருக்கடியானது பெண்களை மிகக் குறைந்த சம்பளத்தில் எந்த...