பெண்கள்

நாகாலாந்தில் தெருவோர வியாபாரிகளைப் பாதுகாக்கும் சட்டம் இருந்தும், அடிப்படை வசதிகளுக்காகப் போராடும் பெண் வியாபாரிகள்
ஆட்சிமுறை

நாகாலாந்தில் தெருவோர வியாபாரிகளைப் பாதுகாக்கும் சட்டம் இருந்தும், அடிப்படை வசதிகளுக்காகப் போராடும் பெண் வியாபாரிகள்

தெருவோர வியாபாரிகளின் வாழ்வாதார உரிமைகள் மற்றும் சமூகப் பாதுகாப்பைப் பாதுகாப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டது, தெரு வியாபாரிகள் (வாழ்வாதாரத்தைப் பாதுகாத்தல்...

இணைப்பில் இல்லை: டிஜிட்டல் இந்தியா பெண்களை எப்படி விட்டுச் செல்கிறது
பணியில் பெண்கள்

இணைப்பில் இல்லை: டிஜிட்டல் இந்தியா பெண்களை எப்படி விட்டுச் செல்கிறது

குறைந்த டிஜிட்டல் அறிவு என்பது, பெண்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்முனைவுக்கான வாய்ப்புகளை கட்டுப்படுத்துகிறது