பெண்கள்

இந்தியாவின் கண்ணுக்கு தெரியாத பணியாளர்கள்: வீட்டில் பணி புரியும் பெண் தொழிலாளர்களுக்கு குறைந்த ஊதியம், சட்டப் பாதுகாப்பு இல்லை
வேலைவாய்ப்பு

இந்தியாவின் கண்ணுக்கு தெரியாத பணியாளர்கள்: வீட்டில் பணி புரியும் பெண் தொழிலாளர்களுக்கு குறைந்த ஊதியம், சட்டப் பாதுகாப்பு இல்லை

உரிய சட்டங்கள் இல்லாத மற்றும் பேரம் பேசும் திறனில்லாத நிலையில், இந்தியாவில் உள்ள வீட்டில் பணிபுரியும் பெண்கள் பெரும்பாலும் சமூகப் பாதுகாப்பு...

ராஜஸ்தானில்  சூனியக்காரர் என்று முத்திரை குத்தப்பட்ட பெண்கள், துன்புறுத்தல், சித்திரவதை மற்றும் புறக்கணிப்பை எதிர்கொள்கின்றனர்
பாலினம்சரிபார்ப்பு

ராஜஸ்தானில் சூனியக்காரர் என்று முத்திரை குத்தப்பட்ட பெண்கள், துன்புறுத்தல், சித்திரவதை மற்றும் புறக்கணிப்பை எதிர்கொள்கின்றனர்

ராஜஸ்தான் 2015 இல் பெண்களை சூனியக்காரர்கள் என்று முத்திரை குத்துவதற்கும், சூனிய வேட்டையாடுவதற்கும் எதிராக ஒரு சட்டத்தை இயற்றியது, இது பாரம்பரியத்தை...