பெண்கள் - Page 2

பெண்கள் சிறந்த கடன் வாங்குபவர்கள் மற்றும் சிறந்த திருப்பிச் செலுத்துபவர்கள்
இந்தியா ஸ்பெண்ட் நேர்காணல்கள்

'பெண்கள் சிறந்த கடன் வாங்குபவர்கள் மற்றும் சிறந்த திருப்பிச் செலுத்துபவர்கள்'

இந்தியாவிற்கு பொருளாதார உத்வேகத்தை வழங்க, பணிபுரியும் பெண்களின் விகிதத்தை அதிகரிக்க வேண்டும் என்று, தேசிய விவசாய மற்றும் கிராமப்புற வளர்ச்சி வங்கியின்...

பாலின கட்டுப்பாடுகளை முறியடிக்கும் பெண்கள் திருமணத்தில் அதிக வன்முறையை எதிர்கொள்கின்றனர்: ஆய்வு
பாலினம்சரிபார்ப்பு

பாலின கட்டுப்பாடுகளை முறியடிக்கும் பெண்கள் திருமணத்தில் அதிக வன்முறையை எதிர்கொள்கின்றனர்: ஆய்வு

கணவன்கள் தங்களது மனைவியின் வேலை மற்றும் பணி வாய்ப்புகளை நாசப்படுத்த வன்முறையைப் பயன்படுத்துகின்றனர். மற்ற ஆண்களுடன் மனைவியர் பேசுவதால் பொறாமை,...