பெண்கள் - Page 2

குடிநீர் குழாயானது பெண்களின் நேரத்தை மிச்சப்படுத்துகிறது; ஆனால் ஆணாதிக்கம் அதை மற்ற வேலைகளால் நிரப்புகிறது
வளர்ச்சி

குடிநீர் குழாயானது பெண்களின் நேரத்தை மிச்சப்படுத்துகிறது; ஆனால் ஆணாதிக்கம் அதை மற்ற வேலைகளால் நிரப்புகிறது

மகாராஷ்டிரா கிராமத்தைச் சேர்ந்த பெண்கள், காய்ந்து கிடக்கும் கிணற்றில் இருந்து தண்ணீரை சேகரிக்கும் நேரத்தையும், காயம் ஏற்படும் அபாயத்தையும்...

#தரவுக்காட்சி: அதிக பெண்கள் சுகாதார மையங்களில் பிரசவித்தனர், ஆனால் அதிகம் பேர் இரத்த சோகையுடன் இருந்தனர்
தரவுக்காட்சி

#தரவுக்காட்சி: அதிக பெண்கள் சுகாதார மையங்களில் பிரசவித்தனர், ஆனால் அதிகம் பேர் இரத்த சோகையுடன் இருந்தனர்

கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் பிரசவ தாய்மார்களின் சுகாதாரம் தொடர்பான முக்கியமான குறிகாட்டிகள் மேம்பட்டிருந்தாலும், பெண்கள் இடையே இரத்த சோகை மற்றும் வாழ்க்கை...