ஊரடங்கில் 60% வீட்டுப் பணியாளர்களுக்கு ஊதியம் இல்லை; வறுமை, கடன், பசியை எதிர்கொண்டனர்
பணியில் பெண்கள்

ஊரடங்கில் 60% வீட்டுப் பணியாளர்களுக்கு ஊதியம் இல்லை; வறுமை, கடன், பசியை எதிர்கொண்டனர்

2020 ஊரடங்கு மற்றும் மாநிலங்களின் பகுதியளவு முடக்கங்கள், இந்தியாவில் லட்சக்கணக்கான முறைசாரா தொழிலாளர்களை பாதித்துள்ளது, பெண் தொழிலாளர்கள்...

விளக்கம் : ஈரக்குமிழ் வெப்பநிலை என்றால் என்ன
பூகோளம்சரிபார்ப்பு

விளக்கம் : 'ஈரக்குமிழ் வெப்பநிலை' என்றால் என்ன

அதிக வெப்பம் மட்டுமல்ல, அதிக ஈரப்பதத்துடன் கூடிய குறைந்த வெப்பநிலை கூட மனிதர்களுக்கு மிகவும் சங்கடமாக இருக்கும்.