இந்தியாவின் மிகப்பெரிய லித்தியம் கண்டுபிடிப்பு உள்ளூர் மக்களுக்கு ஏன் கவலையளிக்கிறது
ஆதாரங்கள்

இந்தியாவின் மிகப்பெரிய லித்தியம் கண்டுபிடிப்பு உள்ளூர் மக்களுக்கு ஏன் கவலையளிக்கிறது

ஜம்மு & காஷ்மீர் மாநிலம் ரியாசியில் உள்ள சலால் கிராமத்தில், இந்திய புவியியல் ஆய்வு மையத்தால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட லித்தியம் சுரங்கம், சுற்றுச்சூழலில்...

தமிழக பட்டாசு ஆலைகளில் 70% பெண் தொழிலாளர்கள், ஆனால் ஆண்களில் பாதியளவு ஊதியமே பெறுகிறார்கள்
பெண்கள்

தமிழக பட்டாசு ஆலைகளில் 70% பெண் தொழிலாளர்கள், ஆனால் ஆண்களில் பாதியளவு ஊதியமே பெறுகிறார்கள்

மிக அதிகபட்ச பெண் தொழிலாளர் பங்கேற்பு விகிதங்களை (30%) கொண்ட மாநிலங்களில் தமிழகமும் ஒன்றாகும், அது தேசிய சராசரியை விட (19%) அதிகமாகும். எனினும் கூட,...