ஆதாரங்கள்

சமீபத்திய காலநிலை நிதித் திட்டம், வளரும் நாடுகளில் ஏன் மீண்டும்  தோல்வியடையக்கூடும்
பருவநிலை மாற்றம்

சமீபத்திய காலநிலை நிதித் திட்டம், வளரும் நாடுகளில் ஏன் மீண்டும் தோல்வியடையக்கூடும்

கடந்த 2020 முதல், வரும் 2050 வரை, ஏழை நாடுகளுக்கு ஒவ்வொரு ஆண்டும் 600 பில்லியன் டாலர்கள், தங்கள் எரிசக்தித் துறைகளை கார்பன் நீக்கம் செய்வதற்கு...

உலகளாவிய சோலார் தொகுப்பை வழிநடத்த விரும்பும் இந்தியா-இங்கிலாந்து. அது என்னவாகும்
இன்று நான் கற்றது: இந்தியாஸ்பெண்ட் விரித்துரை

உலகளாவிய சோலார் தொகுப்பை வழிநடத்த விரும்பும் இந்தியா-இங்கிலாந்து. அது என்னவாகும்

வரவிருக்கும் பருவநிலை மாற்ற மாநாட்டில் (COP26), சூரிய சக்தியில் இயங்கும் மின்சார நெட்வொர்க் மூலம் 140 நாடுகளை இணைக்க உலகளாவிய பசுமைக் தொகுப்பினை...