விளக்கம்: ஆப்பிரிக்க சிறுத்தைகளை இந்தியாவிற்கு இடமாற்றம் செய்வது ஒரு மோசமான யோசனை என்கின்றனர் ஆர்வலர்கள்
இன்று நான் கற்றது: இந்தியாஸ்பெண்ட் விரித்துரை

விளக்கம்: ஆப்பிரிக்க சிறுத்தைகளை இந்தியாவிற்கு இடமாற்றம் செய்வது ஒரு மோசமான யோசனை என்கின்றனர் ஆர்வலர்கள்

மும்பை: கடைசியாக ஆசிய சிறுத்தைகள் நம் நாட்டில் அழிந்து 70 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான நிலையில், நமீபியாவில் இருந்து மத்திய பிரதேசத்தின் குனோ தேசிய...

மும்பையில் பொங்கும் மிதி ஆறும் நிரந்தர வசிப்பிடத்திற்காக காத்திருப்பவர்களும்
ஆட்சிமுறை

மும்பையில் பொங்கும் மிதி ஆறும் நிரந்தர வசிப்பிடத்திற்காக காத்திருப்பவர்களும்

மிதி ஆற்றைச் சுற்றியுள்ள தாழ்வான குடிசைப்பகுதிகளில் வசிப்பவர்கள் அதன் நீர்மட்டத்தை கண்காணித்தபடியே வாழ்கின்றனர், பருவமழையில் ஆற்றில் வெள்ளம் வரும்போது...