விளக்கம்: ஏன் இந்தியாவின் 2025 எத்தனால் கலப்பு இலக்கு ஒரு நல்ல யோசனையாக இருக்காது
இன்று நான் கற்றது: இந்தியாஸ்பெண்ட் விரித்துரை

விளக்கம்: ஏன் இந்தியாவின் 2025 எத்தனால் கலப்பு இலக்கு ஒரு நல்ல யோசனையாக இருக்காது

வரும் 2025 ஆம் ஆண்டுக்குள், பெட்ரோலில் 20% எத்தனால் கலக்கப்பட வேண்டும் என்ற இந்தியாவின் இலக்கு, எத்தனாலுக்கான மூலப்பொருளின் சாகுபடிக்கு, அதிக நிலத்தை...

நிலக்கரி மின் உற்பத்தி நிலையங்களுக்கு அருகில் வசிக்கும் கிராம மக்கள் உடல்நலம், நீர் பாதுகாப்பை இழந்தது எப்படி
மாசு

நிலக்கரி மின் உற்பத்தி நிலையங்களுக்கு அருகில் வசிக்கும் கிராம மக்கள் உடல்நலம், நீர் பாதுகாப்பை இழந்தது எப்படி

நாக்பூரில் உள்ள இரண்டு அனல் மின் நிலையங்களில் இருந்து பறக்கும் சாம்பல், மக்களுக்கு மூச்சுத் திணறலை ஏற்படுத்தியது மற்றும் தண்ணீர் பாதுகாப்பின்மையுடன்...