மாசு

கன்வர் யாத்திரை போன்ற மக்கள் கூடுமிடம் ஏன் இயற்கைக்கு மாறான மாசுபாட்டை ஏற்படுத்தும்
மாசு

கன்வர் யாத்திரை போன்ற மக்கள் கூடுமிடம் ஏன் இயற்கைக்கு மாறான மாசுபாட்டை ஏற்படுத்தும்

போதுமான கழிவு மேலாண்மை உள்கட்டமைப்பு இல்லாமல் மக்கள் கூடுவது, நீர், நிலம் அல்லது காற்றை மாசுபடுத்தும் மற்றும் மனித ஆரோக்கியம், சூழலியல் ஆகியவற்றுக்கு...

நிலக்கரி மின் உற்பத்தி நிலையங்களுக்கு அருகில் வசிக்கும் கிராம மக்கள் உடல்நலம், நீர் பாதுகாப்பை இழந்தது எப்படி
மாசு

நிலக்கரி மின் உற்பத்தி நிலையங்களுக்கு அருகில் வசிக்கும் கிராம மக்கள் உடல்நலம், நீர் பாதுகாப்பை இழந்தது எப்படி

நாக்பூரில் உள்ள இரண்டு அனல் மின் நிலையங்களில் இருந்து பறக்கும் சாம்பல், மக்களுக்கு மூச்சுத் திணறலை ஏற்படுத்தியது மற்றும் தண்ணீர் பாதுகாப்பின்மையுடன்...