மாசு

நிலப்பரப்பில் இருந்து வெளிப்படும் மீத்தேன் உமிழ்வுகள் ஏன் கவலைக்குரியவை
பூகோளம்சரிபார்ப்பு

நிலப்பரப்பில் இருந்து வெளிப்படும் மீத்தேன் உமிழ்வுகள் ஏன் கவலைக்குரியவை

நிலப்பரப்பில் இருந்து வெளிப்படும் மீத்தேன் உமிழ்வு பற்றிய தரவுகள் மற்றும் அவற்றைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான கொள்கைகள் போதுமானதாக இல்லை என்று ஆய்வுகள்...

2022 இல் பஞ்சாப் வயல் எரிப்பு சம்பவங்கள் 30% குறைவு: தரவு எவ்வளவு நம்பகமானது?
தரவு இடைவெளிகள்

2022 இல் பஞ்சாப் வயல் எரிப்பு சம்பவங்கள் 30% குறைவு: தரவு எவ்வளவு நம்பகமானது?

பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியானாவில் செப்டம்பர் நடுப்பகுதியிலிருந்து நவம்பர் வரை, சாகுபடி முடிந்த விளை நிலங்களில் புற்களை எரிப்பது குறைந்துள்ளதாக, நாசா தரவுகள்...