மாசு

நிலக்கரி மின் உற்பத்தி நிலையங்களுக்கு அருகில் வசிக்கும் கிராம மக்கள் உடல்நலம், நீர் பாதுகாப்பை இழந்தது எப்படி
மாசு

நிலக்கரி மின் உற்பத்தி நிலையங்களுக்கு அருகில் வசிக்கும் கிராம மக்கள் உடல்நலம், நீர் பாதுகாப்பை இழந்தது எப்படி

நாக்பூரில் உள்ள இரண்டு அனல் மின் நிலையங்களில் இருந்து பறக்கும் சாம்பல், மக்களுக்கு மூச்சுத் திணறலை ஏற்படுத்தியது மற்றும் தண்ணீர் பாதுகாப்பின்மையுடன்...

உலகின் மிகவும் மாசுபட்ட 10 நகரங்களில் 9 இந்தியாவில் உள்ளன, எனினும் காற்றின் தரக் கண்காணிப்பு கருவிகள் குறைவு
மாசு

உலகின் மிகவும் மாசுபட்ட 10 நகரங்களில் 9 இந்தியாவில் உள்ளன, எனினும் காற்றின் தரக் கண்காணிப்பு கருவிகள் குறைவு

ஒரு மில்லியன் மக்களுக்கு இந்தியாவில் காற்றின் தர கண்காணிப்பு எண்ணிக்கை மற்ற அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட நாடுகளை விட, குறைவாக இருப்பதாக ஆராய்ச்சி...