மாசு

வெப்பமயமாகும் உலகம் அதன் CO2 பட்ஜெட்டை கரைத்துக் கொண்டிருக்க, இனி செயல்படுங்கள் என்று கோருகிறது நாடுகளுக்கு இடையேயான குழு
பருவநிலை மாற்றம்

வெப்பமயமாகும் உலகம் அதன் CO2 பட்ஜெட்டை கரைத்துக் கொண்டிருக்க, இனி செயல்படுங்கள் என்று கோருகிறது...

நாடுகள் 2019 இல் வெளியிட்ட விகிதத்தில் தொடர்ந்து கார்பனை வெளியேற்றினால், 2040ஆம் ஆண்டுக்குள், 1.5 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பமயமாதலை கட்டுப்படுத்தும்...

புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி இலக்குகள் 2022-ஐ பீகார், ஒடிசா எட்டாத நிலையில் பசுமைப் பொருளாதாரத்திற்கு மாநிலங்களுக்கு நிதியளிக்க வேண்டும் எனும் நிபுணர்கள்
வளர்ச்சி

புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி இலக்குகள் 2022-ஐ பீகார், ஒடிசா எட்டாத நிலையில் பசுமைப் பொருளாதாரத்திற்கு...

தூய்மையான எரிசக்தி மாற்றத்திற்கு நிதியளிப்பது இந்த மாநிலங்கள் உமிழ்வைக் கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம் அவர்களின் பொருளாதார வளர்ச்சியை பசுமையாக்க உதவுகிறது,...