டெல்லியில் காற்று மாசு குழந்தைகளைக் கொல்கிறது
முகப்பு வீடியோ

டெல்லியில் காற்று மாசு குழந்தைகளைக் கொல்கிறது

இந்தியா ஸ்பெண்ட் இணையத்திற்காக, பத்திரிக்கையாளர் ரோஹித் உபாத்யாயின் இந்த அறிக்கையில், டெல்லி தேசிய தலைநகர் பிராந்தியத்தில் (என்சிஆர்) குழந்தைகளின்...

சமமற்ற மாசுபாடு: டெல்லி காற்றால் அதிகம் பாதிக்கப்படுவது யார்?
ஆட்சிமுறை

சமமற்ற மாசுபாடு: டெல்லி காற்றால் அதிகம் பாதிக்கப்படுவது யார்?

ஒவ்வொரு குளிர்காலத்திலும், பல ஆண்டுகளாக டெல்லியின் காற்றுத் தரக் குறியீடு (AQI) 500க்கு மேல் செல்கிறது, ஆனால் சுவாசத்திற்கான பாதுகாப்பான காற்று, 0...