முகப்பு வீடியோ

சமமற்ற மாசுபாடு: டெல்லி காற்றால் அதிகம் பாதிக்கப்படுவது யார்?
ஆட்சிமுறை

சமமற்ற மாசுபாடு: டெல்லி காற்றால் அதிகம் பாதிக்கப்படுவது யார்?

ஒவ்வொரு குளிர்காலத்திலும், பல ஆண்டுகளாக டெல்லியின் காற்றுத் தரக் குறியீடு (AQI) 500க்கு மேல் செல்கிறது, ஆனால் சுவாசத்திற்கான பாதுகாப்பான காற்று, 0...

ஒடிசாவில் உள்ள விதை வங்கிகள் எப்படி இயற்கை விவசாயத்தை ஊக்குவிக்கின்றன
முகப்பு வீடியோ

ஒடிசாவில் உள்ள விதை வங்கிகள் எப்படி இயற்கை விவசாயத்தை ஊக்குவிக்கின்றன

பாரம்பரிய வகை விதைகள் கலப்பின வகைகளுக்கு நிலத்தை இழந்து வருவதால், ஒடிசாவில் உள்ள விதை வங்கிகள் இந்தியாவின் உள்நாட்டு விதை பன்முகத்தன்மையை புதுப்பிக்க...