புதைபடிவ எரிபொருட்களில் இருந்து மாறுதல்
தரவுக்காட்சி

புதைபடிவ எரிபொருட்களில் இருந்து மாறுதல்

நிலக்கரி என்பது மிகவும் அழுக்கான புதைபடிவ எரிபொருளாகும் மற்றும் இன்று வரை உலக வெப்பநிலை உயர்வுக்கு மிகப்பெரிய காரணம்.

COP26: போக்குவரத்துத் துறையில் உமிழ்வைக் கட்டுப்படுத்தும் மின்சார வாகனங்கள்
தரவுக்காட்சி

COP26: போக்குவரத்துத் துறையில் உமிழ்வைக் கட்டுப்படுத்தும் மின்சார வாகனங்கள்

இந்த தசாப்தத்தில் கார்பன் உமிழ்வை பாதியாகக் குறைப்பதற்கும், உலக வெப்பத்தை 1.5°C இல் நிலைப்படுத்துவதற்கும் சாலைப் போக்குவரத்தை மின்மயமாக்குவது ஒரு...