தரவுக்காட்சி

உலக காசநோய் தினம்: அரசிடம் பதிவான காசநோயாளிகள் எண்ணிக்கை தொற்றுநோய்க்கு முந்தைய நிலைக்கு வரவில்லை
தரவுக்காட்சி

உலக காசநோய் தினம்: அரசிடம் பதிவான காசநோயாளிகள் எண்ணிக்கை தொற்றுநோய்க்கு முந்தைய நிலைக்கு வரவில்லை

காசநோயை பரிசோதிப்பதும் கண்டறிவதும் நோயைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கும் உயிr மற்றும் வாழ்வாதாரங்களைக் காப்பாற்றுவதற்கும் முக்கியமானது, ஆனால் தொற்றுநோயானது, ...

4 கைதிகளில் 3 பேர் விசாரணைக்கைதிகள், 25 ஆண்டுகளில் அதிகபட்சம்
தரவுக்காட்சி

4 கைதிகளில் 3 பேர் விசாரணைக்கைதிகள், 25 ஆண்டுகளில் அதிகபட்சம்

கடந்த 2019 மற்றும் 2020 ஆம் ஆண்டுக்கு இடையில், சிறைக் கைதிகளின் மொத்த எண்ணிக்கை 1% அதிகரித்தாலும், விசாரணைக் கைதிகளின் எண்ணிக்கை கிட்டத்தட்ட 12%...