தரவுக்காட்சி

தரவுக்காட்சி: தீவிர வெப்பநிலைக்கு இந்தியா கொடுக்கும் மனித விலை
தரவுக்காட்சி

தரவுக்காட்சி: தீவிர வெப்பநிலைக்கு இந்தியா கொடுக்கும் மனித விலை

ஜனவரியில், வட இந்தியாவில் குளிர் அலைகளின் தாக்கம் இருந்தது, இப்போது கோடை தொடங்கும் போது, வெப்பநிலை உயர்ந்து வருகிறது. இந்தியாவில் அசாதாரண குளிர்...

தரவு இடைவெளிகள்: இந்தியா ஏன் அதன் மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பை மேலும் தாமதப்படுத்த முடியாது
தரவுக்காட்சி

தரவு இடைவெளிகள்: இந்தியா ஏன் அதன் மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பை மேலும் தாமதப்படுத்த முடியாது

மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு- 2021 விரைவில் நடத்தப்படுவதற்கான எந்த அறிகுறியும் இல்லை, மேலும் மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்புக்கு முந்தைய பணிகளை முடிக்க தேவையான...