தரவுக்காட்சி

தரவு இடைவெளிகள்: இந்தியா ஏன் அதன் மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பை மேலும் தாமதப்படுத்த முடியாது
தரவுக்காட்சி

தரவு இடைவெளிகள்: இந்தியா ஏன் அதன் மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பை மேலும் தாமதப்படுத்த முடியாது

மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு- 2021 விரைவில் நடத்தப்படுவதற்கான எந்த அறிகுறியும் இல்லை, மேலும் மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்புக்கு முந்தைய பணிகளை முடிக்க தேவையான...

தரவுக்காட்சி: இளம்பருவ புகையிலை பயன்பாடு குறைகிறது, ஆனால் 9% பேர் இன்னும் வேறு வடிவங்களில் பயன்படுத்துகின்றனர்
தரவுக்காட்சி

தரவுக்காட்சி: இளம்பருவ புகையிலை பயன்பாடு குறைகிறது, ஆனால் 9% பேர் இன்னும் வேறு வடிவங்களில் பயன்படுத்துகின்றனர்

கிராமப்புறங்களில் அதிகமான இளம் பருவத்தினர் - மற்றும் அதிகமான சிறுவர்கள் - புகையிலை பயன்படுத்துவதாக, அரசாங்கத்தின் 2019 கணக்கெடுப்பின் தரவு