தரவுக்காட்சி - Page 2

தரவுக்காட்சி: ஆப்கானிஸ்தானைப் போலவே உத்தரப்பிரதேசத்திலும் ஐந்தாவது பிறந்தநாளுக்கு முன்பே பல குழந்தைகள் இறக்கின்றனர்
தரவுக்காட்சி

தரவுக்காட்சி: ஆப்கானிஸ்தானைப் போலவே உத்தரப்பிரதேசத்திலும் ஐந்தாவது பிறந்தநாளுக்கு முன்பே பல குழந்தைகள் இறக்கின்றனர்

பல இந்திய மாநிலங்களில் குழந்தை இறப்பு விகிதம் சண்டையால் பாதிக்கப்பட்ட நாடுகளைப் போலவே உள்ளது

எண்ணிக்கையில் ஒமிக்ரான் எழுச்சி: இனப்பெருக்கம் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு, இரட்டிப்பு நேரம் குறைவு
தரவுக்காட்சி

எண்ணிக்கையில் ஒமிக்ரான் எழுச்சி: இனப்பெருக்கம் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு, இரட்டிப்பு நேரம் குறைவு

கோவிட்-19 பரவலின் முக்கிய குறிகாட்டியான இனப்பெருக்க எண்ணிக்கையான ஆர் [R] வேல்யூ அதிகரிப்பு, பீகார் மற்றும் ஜார்கண்ட் உள்ளிட்ட பெரும்பாலான பெரிய...