பட்ஜெட் மதிப்பீடு, திருத்தப்பட்ட மதிப்பீடு அல்லது யதார்த்தம்: பட்ஜெட்டில் நீங்கள் என்ன பார்க்க வேண்டும்
பட்ஜெட்

பட்ஜெட் மதிப்பீடு, திருத்தப்பட்ட மதிப்பீடு அல்லது யதார்த்தம்: பட்ஜெட்டில் நீங்கள் என்ன பார்க்க வேண்டும்

அரசின் செலவினங்களின் மதிப்பீடுகள், ஆண்டு முழுவதும் மாறுபடும், இது முக்கியமான திட்டங்களை செயல்படுத்துவதை பாதிக்கிறது.

6 விளக்கப்படங்களில்: கோவிட்-19 தொற்றுநோய்க்கு முன் இந்தியாவின் சுகாதாரம்
தரவுக்காட்சி

6 விளக்கப்படங்களில்: கோவிட்-19 தொற்றுநோய்க்கு முன் இந்தியாவின் சுகாதாரம்

கோவிட்-19 தொற்றுநோய் தாக்குவதற்கு முன்பு இந்தியாவில் நச்சு உணவு, வயிற்றுப்போக்கு ஆகியன முக்கிய நோய் பரவல்களாக இருந்தன. ஆறு விளக்கப்படங்கள் மூலம், ...