கோவிட்-19 தொற்றுக்கு பின் ஓராண்டு பள்ளி செயல்பாடு:  தீர்வாக வகுப்புகள், வாட்ஸ் அப் மற்றும்  ஈடுபாடுள்ள பெற்றோர்
பூகோளம்சரிபார்ப்பு

கோவிட்-19 தொற்றுக்கு பின் ஓராண்டு பள்ளி செயல்பாடு: தீர்வாக வகுப்புகள், வாட்ஸ் அப் மற்றும் ஈடுபாடுள்ள பெற்றோர்

கோவிட் -19 தொற்றின்போது ஏற்பட்ட கற்றல் இழப்பை பெரும்பாலான நகர்ப்புற தனியார் பள்ளி மாணவர்கள், நேரடி வகுப்புகள் மூலம் ஈடு செய்துள்ள நிலையில்,...

2022-ம் ஆண்டில் வெளியிடப்படாத இந்தியாவின் மக்கள்தொகை, வறுமை மற்றும் நுகர்வுத் தரவுகள்
தரவு இடைவெளிகள்

2022-ம் ஆண்டில் வெளியிடப்படாத இந்தியாவின் மக்கள்தொகை, வறுமை மற்றும் நுகர்வுத் தரவுகள்

அரசின் கொள்கைகளை வகுப்பதில் உதவும் பல முக்கியமான தரவுத்தொகுப்புகள் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக வெளியிடப்படவில்லை.