உள்கட்டமைப்பு, ஆசிரியர் பற்றாக்குறை போன்றவை புதிய ஐஐடிகளில் சேர்க்கை, ஆராய்ச்சிக்கு இடையூறாக உள்ளன: அறிக்கை
வளர்ச்சி

உள்கட்டமைப்பு, ஆசிரியர் பற்றாக்குறை போன்றவை புதிய ஐஐடிகளில் சேர்க்கை, ஆராய்ச்சிக்கு இடையூறாக உள்ளன:...

உள்கட்டமைப்பு மற்றும் பிற தாமதங்களால், மொத்தம் உள்ள எட்டு ஐஐடிகளுக்கும் ஒட்டுமொத்தமாக ரூ.8,252 கோடி செலவாகும் என்று சிஏஜி அறிக்கை மதிப்பிட்டுள்ளது.

தண்டவாளத்திற்கு அப்பால்: இந்தியாவில் ரயில் தடம் புரள்வதை எது குறைக்கக்கூடும்
வளர்ச்சி

தண்டவாளத்திற்கு அப்பால்: இந்தியாவில் ரயில் தடம் புரள்வதை எது குறைக்கக்கூடும்

தண்டவாளக் குறைபாடுகள், பராமரிப்புச் சிக்கல்கள் மற்றும் இயக்கப் பிழைகள் உள்ளிட்ட பல காரணங்களால், நான்கு ஆண்டுகளில் நடந்த 10 ரயில் விபத்துகளில் ஏழு தடம்...