8 ஆண்டுகள் கடந்த நிலையில் இந்தியாவின் ஸ்மார்ட் சிட்டிகள் தயாராகிவிட்டனவா?
வளர்ச்சி

8 ஆண்டுகள் கடந்த நிலையில் இந்தியாவின் ஸ்மார்ட் சிட்டிகள் தயாராகிவிட்டனவா?

திறன் இல்லாமை, முன்னுரிமை தருவதில் தெளிவின்மை மற்றும் கோவிட்-19 தொற்றுநோயால் ஏற்பட்ட இடையூறுகள் ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ் திட்டத்தின் முன்னேற்றத்தைக்...

தண்டவாளத்திற்கு அப்பால்: இந்தியாவில் ரயில் தடம் புரள்வதை எது குறைக்கக்கூடும்
வளர்ச்சி

தண்டவாளத்திற்கு அப்பால்: இந்தியாவில் ரயில் தடம் புரள்வதை எது குறைக்கக்கூடும்

தண்டவாளக் குறைபாடுகள், பராமரிப்புச் சிக்கல்கள் மற்றும் இயக்கப் பிழைகள் உள்ளிட்ட பல காரணங்களால், நான்கு ஆண்டுகளில் நடந்த 10 ரயில் விபத்துகளில் ஏழு தடம்...