வளர்ச்சி

2030ம் ஆண்டுக்குள் நிலையான வளர்ச்சி இலக்குகளை அடையும்  பாதையில் உலகம் இல்லை: அறிக்கை
வளர்ச்சி

2030ம் ஆண்டுக்குள் நிலையான வளர்ச்சி இலக்குகளை அடையும் பாதையில் உலகம் இல்லை: அறிக்கை

இந்தியா ஏற்கனவே மலேரியாவிற்கான நிலையான வளர்ச்சி இலக்குகளை அடைந்துள்ளது, ஆனால் ஊட்டச்சத்து குறைபாடு மற்றும் சுகாதாரத்திற்கான இலக்குகளை அடைவதில்...

மும்பையில் பொங்கும் மிதி ஆறும் நிரந்தர வசிப்பிடத்திற்காக காத்திருப்பவர்களும்
ஆட்சிமுறை

மும்பையில் பொங்கும் மிதி ஆறும் நிரந்தர வசிப்பிடத்திற்காக காத்திருப்பவர்களும்

மிதி ஆற்றைச் சுற்றியுள்ள தாழ்வான குடிசைப்பகுதிகளில் வசிப்பவர்கள் அதன் நீர்மட்டத்தை கண்காணித்தபடியே வாழ்கின்றனர், பருவமழையில் ஆற்றில் வெள்ளம் வரும்போது...