வளர்ச்சி

குஜராத்தின் கடைசி எஞ்சிய பெரும் பறவை வகை கிரேட் இந்தியன் பஸ்டர்ட்
குஜராத்

குஜராத்தின் கடைசி எஞ்சிய பெரும் பறவை வகை கிரேட் இந்தியன் பஸ்டர்ட்

அரியவகை பறவைகளை பாதுகாக்க, நிலத்தடியில் மின்கம்பிகள் அமைக்க உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்ட போதிலும், இந்தியா முழுவதும் பெரும் பறவை வகை (Bustard)...

ஒரு நிறுத்தம், பல சவால்கள்: வன்முறையில் இருந்து தப்பிய பெண்களை ஆதரிக்கப் போராடும் சகீ மையங்கள்
ஆட்சிமுறை

ஒரு நிறுத்தம், பல சவால்கள்: வன்முறையில் இருந்து தப்பிய பெண்களை ஆதரிக்கப் போராடும் சகீ மையங்கள்

நாட்டில் 733 ஒன் ஸ்டாப் மையங்கள் செயல்பாட்டில் உள்ள நிலையில், வன்முறையில் இருந்து தப்பிய பெண்களுக்கு பயனுள்ள உதவி மற்றும் ஆதரவை வழங்குவதில் இத்திட்டம்...