வளர்ச்சி

ஆண்டு மதிப்பீடு: அதிக வானிலை நிகழ்வுகள் பதிவான ஆண்டில் பசுமைச் சட்டம் நீர்த்துப்போனது
பருவநிலை மாற்றம்

ஆண்டு மதிப்பீடு: அதிக வானிலை நிகழ்வுகள் பதிவான ஆண்டில் பசுமைச் சட்டம் நீர்த்துப்போனது

தீவிர வானிலை நிகழ்வுகள் அதிகம் பதிவான இந்த ஆண்டில், இந்தியாவில் சுற்றுச்சூழல் விதிமுறைகளின் விதிகளை குறைக்க அரசு பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொண்டது.

நாகாலாந்தில் தெருவோர வியாபாரிகளைப் பாதுகாக்கும் சட்டம் இருந்தும், அடிப்படை வசதிகளுக்காகப் போராடும் பெண் வியாபாரிகள்
ஆட்சிமுறை

நாகாலாந்தில் தெருவோர வியாபாரிகளைப் பாதுகாக்கும் சட்டம் இருந்தும், அடிப்படை வசதிகளுக்காகப் போராடும் பெண் வியாபாரிகள்

தெருவோர வியாபாரிகளின் வாழ்வாதார உரிமைகள் மற்றும் சமூகப் பாதுகாப்பைப் பாதுகாப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டது, தெரு வியாபாரிகள் (வாழ்வாதாரத்தைப் பாதுகாத்தல்...