வளர்ச்சி

8 ஆண்டுகள் கடந்த நிலையில் இந்தியாவின் ஸ்மார்ட் சிட்டிகள் தயாராகிவிட்டனவா?
வளர்ச்சி

8 ஆண்டுகள் கடந்த நிலையில் இந்தியாவின் ஸ்மார்ட் சிட்டிகள் தயாராகிவிட்டனவா?

திறன் இல்லாமை, முன்னுரிமை தருவதில் தெளிவின்மை மற்றும் கோவிட்-19 தொற்றுநோயால் ஏற்பட்ட இடையூறுகள் ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ் திட்டத்தின் முன்னேற்றத்தைக்...

உள்கட்டமைப்பு, ஆசிரியர் பற்றாக்குறை போன்றவை புதிய ஐஐடிகளில் சேர்க்கை, ஆராய்ச்சிக்கு இடையூறாக உள்ளன: அறிக்கை
வளர்ச்சி

உள்கட்டமைப்பு, ஆசிரியர் பற்றாக்குறை போன்றவை புதிய ஐஐடிகளில் சேர்க்கை, ஆராய்ச்சிக்கு இடையூறாக உள்ளன:...

உள்கட்டமைப்பு மற்றும் பிற தாமதங்களால், மொத்தம் உள்ள எட்டு ஐஐடிகளுக்கும் ஒட்டுமொத்தமாக ரூ.8,252 கோடி செலவாகும் என்று சிஏஜி அறிக்கை மதிப்பிட்டுள்ளது.